Conveni 2010

Signat l’increment salarial pel 2010 del Conveni de la Borsa de Barcelona


El 7 de juliol, COMFIA-CCOO, única representació legal a Borsa de Barcelona, ha signat les taules salarials del 2010 corresponents al conveni propi, que afecta a més de 60 treballadors i treballadores, que conformen el holding Borsa de Barcelona.

S’ha aconseguit una pujada per al 2010 del 0’8%, que correspon al IPC real de 2009, sobre tots els conceptes salarials i amb retroactivitat des d’1 de gener de 2010. Donat l’actual moment de crisi, del que Borsa de Barcelona no queda precisament marge, des de COMFIA–CCOO valorem positivament aquest pacte salarial, ja que contribueix a mantenir el poder adquisitiu un any més.

COMFIA-CCOO Serveis Administratius i Tècnics de Catalunya