3r Conveni Col·lectiu per a les Empreses d’Hostesses i Promotores de Venda de Catalunya


Aquest 3r Conveni que té una vigència del 2009 al 2011 va ser signat el passat 7 de juliol per l’Associació Catalana d’Empreses d’Hostesses i Promotor/es de Vendes i PIMEC, per part de la patronal, i COMFIA-CCOO i UGT per la part social.

En aquesta ocasió hem signat un conveni a tres anys, el més destacable del qual és la clàusula de garantia salarial que ens assegura el manteniment del poder adquisitiu, amb l’afegit d’augmentar el percentatge de les pensions en cas que no hi hagi IPC previst pel govern. Entenem que aquesta clàusula és una poderosa garantia, tenint en compte els conflictes que hi ha en altres sectors respecte als augments salarials i l’IPC previst. Esperem que el text en qüestió pugui servir de referència en un moment especialment difícil.

COMFIA-CCOO Catalunya