SECTOR TIC

Assemblea de delegats i delegades TIC de CCOO Catalunya


El passat 23 d’octubre es va celebrar l’assemblea de delegats i delegades de CCOO d’empreses de consultoria i d’estudis de mercat i de l’opinió pública, en la que es va omplir la sala de delegats i delegades per analitzar l’actualitat del sector i començar a treballar en la recollida de propostes per a la propera negociació del conveni.


Este artículo se publicó originalmente en serveistecnics (Agrupació Serveis Tècnics Catalunya) ,

Ha estat una assemblea molt participativa en la qual s’han presentat un munt de propostes per incloure en la plataforma del conveni i on també hem debatut sobre la situació del sector, la necessitat i la importancia d’incrementar l’afiliació, el balanç de les consultes a la Comissió Paritària del Conveni, l’enquesta que hem enviat a la nostra afiliació per conèixer les seves propostes de negociació pel pròxim conveni i les iniciatives realitzades per reclamar la classificació professional en algunes empreses.

Les principals propostes plantejades, per a la plataforma del conveni, han estat:

  • Reducció de la jornada anual.
  • Garantir el poder adquisitiu.
  • Revisar el sistema de classificació profesional.
  • Augmentar el període de jornada intensiva.
  • Millores en els permisos retribuits.
  • Regular les disponibilitats, hores extres, etc.
  • Garantir la formació.
  • Mantenir l’antiguitat.

Abans d’iniciar la negociació del nou conveni volem repetir aquest format participatiu i de debat, que ha funcionat realment molt bé i que esperem que s’afegeixin encara més delegats i delegades a la próxima assemblea.

AMB TU TENIM LA FORÇA. AFILIA-T'HI.


banner afiliaci�n