1a REUNIÓ TAULA NEGOCIADORA DEL CONVENI DE DROGUERIES I PERFUMERIES


El dia 19 setembre del 2022 ha tingut lloc la primera reunió de la mesa negociadora del conveni col·lectiu de drogueries i perfumeries.

- - - - - -

1ª REUNIÓN MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE DROGUERÍAS Y PERFUMERIAS

El día 19 septiembre de 2022 ha tenido lugar la primera reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de droguerías y perfumerías.


A la reunió cada part hem exposat els temes i punts més importants per a la negociació del nou conveni col·lectiu.

Per part nostra, hem explicat quins són els nostres objectius principals:

- El principal objectiu és incrementar el salari. És una prioritat absoluta que hi hagi un fort increment salarial, ja que estem en un sector amb salaris baixos. A més d'això, cal tenir en compte la situació que pateixen les persones treballadores amb l'augment constant dels preus, situant-se l'IPC Reial per sobre del 10%, cosa que comporta una gran pèrdua de poder adquisitiu.

- També és un objectiu molt important afrontar canvis al capítol de jornada, com ara: reducció de la jornada màxima anual, incorporar al conveni descans de caps de setmana lliures…

- Un altre capítol que ens sembla fonamental tractar al nou conveni és el de la contractació a temps parcial. Aquestes són algunes de les qüestions que hem exposat a la reunió.

Els sindicats hem quedat a elaborar una plataforma sindical on es recullin totes les reivindicacions per traslladar-la a la patronal.

La propera reunió de la mesa de negociació se celebrarà el dia 18 d'octubre.

SEGUIREM INFORMANT!

1ª REUNIÓN MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE DROGUERÍAS Y PERFUMERIAS

El día 19 septiembre de 2022 ha tenido lugar la primera reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de droguerías y perfumerías.

En la reunión cada parte hemos expuesto los temas y puntos más importantes para la negociación del nuevo convenio colectivo.

Por nuestra parte, hemos explicado cuales son nuestros objetivos principales:

- El principal objetivo es el incremento del salario. Es una prioridad absoluta que haya un fuerte incremento salarial ya que estamos en un sector con salarios bajos. Además de esto, hay que tener en cuenta la situación que vienen sufriendo las personas trabajadoras con el aumento constante de los precios, situándose el IPC Real por encima del 10%, lo que está conllevado una gran pérdida de poder adquisitivo.

- También es un objetivo muy importante afrontar cambios en el capítulo de jornada, tales como: reducción de la jornada máxima anual, incorporar al convenio descanso de fines de semana libres…

- Otro capítulo que nos parece fundamental tratar en el nuevo convenio es el de la contratación a tiempo parcial. Estas son algunas de las cuestiones que hemos expuesto en la reunión.

Los sindicatos hemos quedado en elaborar una plataforma sindical donde se recojan todas las reivindicaciones para trasladársela a la patronal.

La próxima reunión de la mesa de negociación se celebrará el día 18 de octubre.

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!