CCOO signa el II Pla d´Igualtat d´ARCASA


El 13/07/2020 passat CCOO va signar el segon pla d'igualtat d'ARCASA, que ha quedat registrat el 26/07/2022.

- - - - - - -

CCOO firma el II Plan de Igualdad de ARCASA

El pasado 13/07/2020 CCOO firmó el segundo plan de igualdad de ARCASA, que ha quedado registrado el 26/07/2022.


Aquest pla recull les propostes que durant tot un any CCOO ha fet a l'empresa, ha estat una feina molt intensa fins arribar a la firma. Aquest pla s'ha concretat en una sèrie de mesures per eliminar desigualtats a ARCASA, que s'aniran implantant durant els propers quatre anys.

Com a primera mesura CCOO ha acordat l’augment de la reducció de jornada per cura de menors fins als 14 anys, aquesta mesura entra en vigor el 01/09/2022.

La lluita per la igualtat no és exclusiva de les vostres delegades de CCOO, ha de ser una lluita conjunta: assistint als cursos de formació, comunicant possibles desigualtats... tot plegat crearà un ambient de treball millor per a tota la plantilla d'ARCASA.

Anirem traient comunicats per informar-vos sobre el treball que realitza CCOO al comitè d'igualtat el correu del qual és

comisiondeigualdad@arcasagrup.com

per recollir les vostres inquietuds i/o denúncies.

Setembre 2022

- - - - -

CCOO firma el II Plan de Igualdad de ARCASA

El pasado 13/07/2020 CCOO firmó el segundo plan de igualdad de ARCASA, que ha quedado registrado el 26/07/2022.

Este plan recoge las propuestas que durante todo un año CCOO ha realizado a la empresa, ha sido un trabajo muy intenso hasta llegar a la firma. Este plan se ha concretado en una serie de medidas para eliminar desigualdades en ARCASA, que se irán implantando durante los próximos cuatro años.

Como primera medida CCOO ha acordado el aumento de la reducción de jornada por cuidado de menores hasta los 14 años, esta medida entra en vigor el 01/09/2022.

La lucha por la igualdad no es exclusiva de vuestras delegadas de CCOO, ha de ser una lucha conjunta: asistiendo a los cursos de formación, comunicando posibles desigualdades... todo ello creará un ambiente de trabajo mejor para toda la plantilla de ARCASA.

Iremos sacando comunicados para informaros sobre el trabajo que realiza CCOO en el comité de igualdad cuyo correo es

comisiondeigualdad@arcasagrup.com

para recoger vuestras inquietudes y/o denuncias.