Signat el V Conveni d´ITV Catalunya


ITV 2019-2021

Avui 26 de juliol de 2019, les tres organitzacions sindicals amb presència en la taula de negociació (CCOO, UGT i SRT) i la patronal del sector hem signat el V Conveni d’ITV Catalunya en els següents termes:


-           Vigència: 3 anys (2019-2021).

-           La prestació de serveis en jornades diferents a les recollides en el conveni solament serà possible si hi ha negociació i acord col·lectiu amb la representació legal de les persones treballadores.

-           Increment salarial:

2019: 2,5% d'increment fix sobre tots els conceptes regulats en el conveni.

2020 i 2021: 2,25% d'increment fix sobre tots els conceptes regulats en el conveni més un 0,5% d'increment variable (gratificació extraordinària) condicionat al fet que no hi hagi un canvi substancial de l'actual model de gestió d'estacions, noves línies en nous centres, etc. durant l'any anterior.

-           Adequació de textos en matèria de no discriminació en les relacions laborals, promoció interna i classificació professional.

Aquest Conveni, que ha estat ratificat per les assemblees de les persones treballadores, contempla increments salarials fixos superiors als contemplats en l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, i han estat factibles conservant el cos del conveni inalterat, amb totes les seves garanties prèvies preservades.

CCOO, sindicat majoritari en la taula sectorial, valora de forma positiva la capacitat de negociació de les parts en discussió, i que totes s'hagin sumat a un acord final que considerem afavoreix al sector en el seu conjunt.

Compromesos amb tu!

Afilia-t'hi!!