Imagen afiliación


Archivado en Negociacion Colectiva, Comunicados convenio

CONSTITUÏDA LA TAULA NEGOCIADORA DEL I CONVENI ESTATAL DE GRANS MARQUES DE COMERÇ TÈXTIL I CALÇAT


  • 66 empreses, 110.000 persones 

CCOO afronta el procés de negociació com a sindicat majoritari i valorant-lo com una oportunitat per homogeneïtzar a l'alça les condicions laborals, garantint les millores existents.

 

CONSTITUIDA LA MESA NEGOCIADORA DEL I CONVENIO ESTATAL DE GRANDES MARCAS DE COMERCIO TEXTIL Y CALZADO

CCOO afronta el proceso de negociación como sindicato mayoritario y valorándolo como una oportunidad para homogeneizar al alza las condiciones laborales, garantizando las mejoras existentes.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,

Després de la convocatòria de la Patronal ART a les organitzacions sindicals, promovent la negociació del primer conveni col·lectiu estatal de cadenes comercials del sector de comerç tèxtil i de calçat, avui s'ha constituït la Mesa negociadora, amb la següent composició per la part sindical: CCOO 8 membres (53,4%), UGT 5 membres (38,1%), CIG 1 membre (2,4%) i ELA 1 membre (6,1%). L'àmbit funcional del Conveni assoliria, com a mínim, 66 grans empreses del sector i 110.000 persones treballadores.

Des de CCOO Servicios, tal com hem manifestat públicament, hem indicat en la constitució de la Mesa que “afrontem i reivindiquem aquesta negociació com una oportunitat per homologar a l'alça les condicions laborals -salarials, de temps de treball, de qualitat d'ocupació- a les grans empreses del Tèxtil, garantint les millors condicions existents a nivell de marca o província i organitzant a les plantilles del sector en totes les marques i avui s'ha constituït la Mesa de negociació del I Conveni de Grans Marques de Tèxtil i Calçat, amb les següents claus:

A la constitució de la Mesa negociadora s'han fixat les primeres dates per iniciar la negociació, els dies 27/9, 10/10, 25/10 i 8/11. Mentrestant, des de CCOO Servicios s'estan organitzant “assemblees informatives a nivell territorial amb les seves delegades i delegats, per abordar el procés de negociació de manera participativa i implicar totes les plantilles de territoris i marques”.

 

CONSTITUIDA LA MESA NEGOCIADORA DEL I CONVENIO ESTATAL DE GRANDES MARCAS DE COMERCIO TEXTIL Y CALZADO

CCOO afronta el proceso de negociación como sindicato mayoritario y valorándolo como una oportunidad para homogeneizar al alza las condiciones laborales, garantizando las mejoras existentes.

17 de julio de 2023.- Tras la convocatoria de la Patronal ARTE a las organizaciones sindicales, promoviendo la negociación del primer convenio colectivo estatal de cadenas comerciales del sector de comercio textil y de calzado, hoy se ha constituido la Mesa negociadora, con la siguiente composición por la parte sindical: CCOO 8 miembros (53,4%), UGT 5 miembros (38,1%), CIG 1 miembro (2,4%) y ELA 1 miembro (6,1%). El ámbito funcional del Convenio alcanzaría, como mínimo, 66 grandes empresas del sector y 110.000 personas trabajadoras.

Desde CCOO Servicios, tal como hemos venido manifestando públicamente, hemos indicado en la constitución de la Mesa que “afrontamos y reivindicamos esta negociación como una oportunidad para homologar al alza las condiciones laborales -salariales, de tiempo de trabajo, de calidad de empleo- en las grandes empresas del Textil, garantizando las mejores condiciones existentes a nivel de marca o provincia y organizando a las plantillas del sector en todas las marcas y te Hoy se ha constituido la Mesa de negociación del I Convenio de Grandes Marcas de Textil y Calzado, con las siguientes claves:

En la constitución de la Mesa negociadora se han fijado las primeras fechas para iniciar la negociación, los días 27/9, 10/10, 25/10 y 8/11. Mientras tanto, desde CCOO Servicios se están organizando “asambleas informativas a nivel territorial con sus delegadas y delegados, para abordar el proceso de negociación de forma participativa e implicar a todas las plantillas de territorios y marcas”.