Imagen afiliación


Retencions IRPF de les Rendes en Espècie de la plantilla - SECTOR ESTALVI

Retenciones IRPF de las Rentas en Especie de la plantilla - SECTOR AHORRO -


MANIFEST EN DEFENSA DELS DRETS LABORALS I LA NO DISCRIMINACIÓ DE LES PLANTILLES DE LES MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA SEGURETAT SOCIAL

La Federació de Serveis de CCOO porta anys posant en evidència la precària situació que estan vivint les plantilles del sector públic empresarial i especialment el personal de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, realitzant una intensa activitat reivindicativa amb l'Administració, tant davant del Ministeri de Seguretat Social com davant del Ministeri d'Hisenda, així com davant de la patronal AMAT i que ha anat donant alguns resultats positius. Ara inicia una campanya de recollida de signatures, adreçada a la Secretaria d'Estat de Funció Pública del Ministeri d'Hisenda.

 

Manifiesto en defensa de los Derechos Laborales y la No Discriminación de las plantillas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

La Federación de Servicios de CCOO lleva años poniendo en evidencia la precaria situación que están viviendo las plantillas del sector público empresarial y en especial el personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, realizando una intensa actividad reivindicativa con la Administración, tanto ante el Ministerio de Seguridad Social como ante el Ministerio de Hacienda, así como ante la patronal AMAT y que ha ido dando algunos resultados positivos. Ahora, inicia una campaña de recogida de firmas, dirigida a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda.


Manifiesto en defensa de los Derechos Laborales y la No Discriminación de las plantillas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

La Federación de Servicios de CCOO lleva años poniendo en evidencia la precaria situación que están viviendo las plantillas del sector público empresarial y en especial el personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, realizando una intensa actividad reivindicativa con la Administración, tanto ante el Ministerio de Seguridad Social como ante el Ministerio de Hacienda, así como ante la patronal AMAT y que ha ido dando algunos resultados positivos. Ahora, inicia una campaña de recogida de firmas, dirigida a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda.

CARTEL [PDF] Manifiesto en defensa de los Derechos Laborales y la No Discriminación de las plantillas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social


SFERA: MISMA EMPRESA, MISMO CONVENIO, MISMAS CONDICIONES

Homogenización de Horarios

Tras dos años y medio del compromiso de abordar un proceso de homogenización de los sistemas de horarios aún Sfera sigue esperando.


CCOO convoca concentracions davant FREMAP per exigir condicions dignes per les mútues, un sector públic amb  gestió privada

Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social són associacions privades d’empresaris que gestionen més de 13.000 milions d’euros,  protegim 18.813.530 persones, és a dir 9 de cada 10 persones treballadores reben tractament sanitari i cobren el seu sou gràcies a les mútues. Tot així, la nostra tasca esta infravalorada per la societat.

CCOO convoca concentraciones ante FREMAP para exigir condiciones dignas por las mutuas, un sector público con gestión privada

Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son asociaciones privadas de empresarios que gestionan más de 13.000 millones de euros, protegemos a 18.813.530 personas, es decir 9 de cada 10 personas trabajadoras reciben tratamiento sanitario y cobran su sueldo gracias a las mutuas. Sin embargo, nuestra labor está infravalorada por la sociedad.

>> Comunicat públic Mobilitzacions a FREMAP - sector de les mútues (PDF Cat i cast)

DIA dijous 25 de maig de 2023

HORARI DE CONCENTRACIÓ: 13.30-16.30h (hora de més afluència esperada de 15 a 15.30h)

LLOC: Hospital FREMAP Barcelona C/ dels Madrazo núm. 8 (Barcelona)


SFERA: MISMA EMPRESA, MISMO CONVENIO, MISMAS CONDICIONES

Complementos Vendedoras Responsables

Se hace necesaria una revisión en los complementos de las vendedoras que realizan funciones de responsabilidad y subsanar la irregularidades existentes.


Destacadas

Angeles Balué elegida Secretaria General de la Federación de Servicios de CCOO de Madrid

El III Congreso de la Federación de Servicios de CCOO de Madrid, celebrado el pasado día 19 de abril, eligió a Angeles Balué como Secretaria General con el 95,8 % de los votos.


Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones

Calendario Laboral 2024

Días festivos estatales y por comunidad 2024

Simuladores y utilidades

Simuladores y calculadoras, laboral y social

Fotos Servicios CCOO

Canal de Servicios CCOO en Flickr

Vídeos Servicios CCOO

Canal de Youtube de Servicios CCOO

Falacias y mentiras

Falacias, mentiras y verdades sobre los sindicatos

Histórico

Histórico de artículos de Servicios CCOO