Coronavirus

 


 


Convenis

Publicat el conveni del Comerç de Vidre i Ceràmica de la Província de València


Vidre i ceramica

El 14 de maig de 2021 s'ha publicat en el butlletí oficial de la província de València el text del conveni col·lectiu del comerç de vidre i ceràmica de la província de València que va ser signat per la patronal i els sindicats el passat 15 d'abril de 2021.


El conveni té una vigència de l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021.

No s'ha signat pujada per al 2020.

Desapareixen els complements denominats Plus de Compensació i Plus Conveni, que passen a integrar-se en el Salari Base.

La pujada salarial per al 2021 es fixarà a principis de 2022 una vegada conegut l'IPC del 2021, generant-se els endarreriments corresponents.

Veure text del convenio (BOP) en format PDF