MANIFEST EN DEFENSA DELS DRETS LABORALS I LA NO DISCRIMINACIÓ DE LES PLANTILLES DE LES MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA SEGURETAT SOCIAL

La Federació de Serveis de CCOO porta anys posant en evidència la precària situació que estan vivint les plantilles del sector públic empresarial i especialment el personal de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, realitzant una intensa activitat reivindicativa amb l'Administració, tant davant del Ministeri de Seguretat Social com davant del Ministeri d'Hisenda, així com davant de la patronal AMAT i que ha anat donant alguns resultats positius. Ara inicia una campanya de recollida de signatures, adreçada a la Secretaria d'Estat de Funció Pública del Ministeri d'Hisenda.

 

Manifiesto en defensa de los Derechos Laborales y la No Discriminación de las plantillas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

La Federación de Servicios de CCOO lleva años poniendo en evidencia la precaria situación que están viviendo las plantillas del sector público empresarial y en especial el personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, realizando una intensa actividad reivindicativa con la Administración, tanto ante el Ministerio de Seguridad Social como ante el Ministerio de Hacienda, así como ante la patronal AMAT y que ha ido dando algunos resultados positivos. Ahora, inicia una campaña de recogida de firmas, dirigida a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda.


CCOO Y UGT-SP interpondrán conflicto colectivo en la audiencia nacional contra Cruz Roja Española

Hospital de la Cruz Roja (Calle Reina Victoria, Madrid)

Cruz Roja debe aplicar condiciones dignas para todas las personas trabajadoras de la entidad, partiendo de los mínimos que marca la ley, como ya hacen cientos de entidades de intervención social con menos recursos.


Manifiesto en defensa de los Derechos Laborales y la No Discriminación de las plantillas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

La Federación de Servicios de CCOO lleva años poniendo en evidencia la precaria situación que están viviendo las plantillas del sector público empresarial y en especial el personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, realizando una intensa actividad reivindicativa con la Administración, tanto ante el Ministerio de Seguridad Social como ante el Ministerio de Hacienda, así como ante la patronal AMAT y que ha ido dando algunos resultados positivos. Ahora, inicia una campaña de recogida de firmas, dirigida a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda.

CARTEL [PDF] Manifiesto en defensa de los Derechos Laborales y la No Discriminación de las plantillas de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social


Privats per al roín, públics per al pitjor. La plantilla de FREMAP es mobilitza per exigir condicions laborals dignes

Després de les protestes del 27 de març i 27 d'abril, els sindicats amb representació en la mútua FREMAP, dels quals CCOO forma part, informa que s'ha convocat novament a les més de 4.300 persones que componen la seua plantilla a manifestar-se el dia 25 de maig en contra de la precarietat laboral en la qual es troben, amb el calendari següent:

  • Central Majadahonda: concentració de 12.00 h a 13.00 h i 15.30 h a 17.00 h
  • Hospital de Barcelona: concentració de 13.30 h a 16.30 h
  • Hospital de Sevilla: concentració de 14.30 h a 16.30 h


Privados para lo malo, públicos para lo peor. La plantilla de FREMAP se moviliza para exigir condiciones laborales dignas

Centro mutua FREMAP en el municipio, ciudad de Alzira, provincia de Valencia

Tras las protestas del 27 de marzo y 27 de abril, los sindicatos con representación en la mutua FREMAP, de los que CCOO forma parte, informa que se ha convocado nuevamente a las más de 4300 personas que componen su plantilla a manifestarse el día 25 de mayo en contra de la precariedad laboral en la que se encuentran, con el siguiente calendario:

  • Central Majadahonda: concentración de 12:00h a 13:00h y 15:30h a 17:00h
  • Hospital de Barcelona: concentración de 13:30h a 16:30h
  • Hospital de Sevilla: concentración de 14:30h a 16:30h


riesgos psicosociales

¿Harto de que no reconozcan tu trabajo?


ELECCIONES 28M-PERMISOS RETRIBUIDOS

28M, Elecciones municipales y autonómicas. Conoce tus derechos.

Como ya sabrás, el próximo domingo, 28 de mayo, tendrán lugar elecciones municipales y autonómicas en todo el territorio nacional.

Puede que te hayas preguntado qué ocurre si quieres ir a votar o te ha tocado ser miembro de la mesa y tienes que trabajar ese día, solapándose los horarios.

Desde CCOO hemos preparado este comunicado a modo resumen para intentar aclarar todas aquellas dudas que puedan surgirte. Conoce tus derechos.


ELECCIONES 28M-PERMISOS RETRIBUIDOS

28M, Elecciones municipales y autonómicas. Conoce tus derechos.

Como ya sabrás, el próximo domingo, 28 de mayo, tendrán lugar elecciones municipales y autonómicas en todo el territorio nacional. Puede que te hayas preguntado qué ocurre si quieres ir a votar o te ha tocado ser miembro de la mesa y tienes que trabajar ese día, solapándose los horarios.

Pues bien, desde CCOO hemos preparado este comunicado a modo resumen para intentar aclarar todas aquellas dudas que puedan surgirte. Conoce tus derechos.

Puedes encontrar información detallada en el siguiente enlace:
https://elecciones.locales2023.es/


CCOO convoca concentracions davant FREMAP per exigir condicions dignes per les mútues, un sector públic amb  gestió privada

Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social són associacions privades d’empresaris que gestionen més de 13.000 milions d’euros,  protegim 18.813.530 persones, és a dir 9 de cada 10 persones treballadores reben tractament sanitari i cobren el seu sou gràcies a les mútues. Tot així, la nostra tasca esta infravalorada per la societat.

CCOO convoca concentraciones ante FREMAP para exigir condiciones dignas por las mutuas, un sector público con gestión privada

Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son asociaciones privadas de empresarios que gestionan más de 13.000 millones de euros, protegemos a 18.813.530 personas, es decir 9 de cada 10 personas trabajadoras reciben tratamiento sanitario y cobran su sueldo gracias a las mutuas. Sin embargo, nuestra labor está infravalorada por la sociedad.

>> Comunicat públic Mobilitzacions a FREMAP - sector de les mútues (PDF Cat i cast)

DIA dijous 25 de maig de 2023

HORARI DE CONCENTRACIÓ: 13.30-16.30h (hora de més afluència esperada de 15 a 15.30h)

LLOC: Hospital FREMAP Barcelona C/ dels Madrazo núm. 8 (Barcelona)