RECTA FINAL PER A LES PRIMERES ELECCIONS SINDICALS A GLOVO


Els propers dies 10 i 11 de maig se celebraran les primeres eleccions sindicals a l'empresa GLOVO, en les que es triaran 13 delegats i delegades que es constituiran en la primera interlocució sindical que es produeix dins de la companyia, en concret a la seva divisió de “Groceries”, la xarxa de supermercats urbans de servei “food from store” que Glovo organitza sota la seva marca.

- - - - - - -

RECTA FINAL PARA LAS PRIMERAS ELECCIONES SINDICALES EN GLOVO

Los próximos días 10 y 11 de mayo se celebrarán las primeras elecciones sindicales en la empresa GLOVO, en las que se elegirán 13 delegados y delegadas que se constituirán en la primera interlocución sindical que se produce dentro de la compañía, en concreto en su división de “Groceries”, la red de supermercados urbanos de servicio “food from store” que Glovo organiza bajo su marca.


Les eleccions arriben després de l'intens procés de mobilització sostingut per CCOO durant l'any 2021, amb diferents denúncies públiques i davant de l'autoritat laboral, amb el cim de la primera i reeixida vaga convocada en una “empresa de plataforma” el passat estiu en defensa de la necessària laboralització del personal de repartiment i l'eradicació d'una precarietat crònica contra la qual la plantilla de GLOVO es va mobilitzar massivament en el seguiment de les convocatòries d'atur, resultat de les quals es va produir la laboralització en gran mesura del personal de repartiment dels supermercats.

Aquest fet ha de ser un pas més que permeti a les persones treballadores de GLOVO empoderar-se, establir una interlocució amb l'empresa per a la defensa col·lectiva i la promoció i la millora de les condicions de treball. Tot això ha d'anar en benefici de les condicions de treball i la superació de l'explotació laboral més absoluta camuflada sota una closca de modernitat d'economia digital i presumptament col·laborativa.

CCOO concorrerà a aquestes eleccions sindicals amb una candidatura sòlida, a la qual prestarà tot el suport organitzatiu i amb el compromís ja àmpliament demostrat de buscar solucions compartides que facin conciliables l'activitat econòmica i unes condicions laborals dignes.

- - - - - - - -

RECTA FINAL PARA LAS PRIMERAS ELECCIONES SINDICALES EN GLOVO

Los próximos días 10 y 11 de mayo se celebrarán las primeras elecciones sindicales en la empresa GLOVO, en las que se elegirán 13 delegados y delegadas que se constituirán en la primera interlocución sindical que se produce dentro de la compañía, en concreto en su división de “Groceries”, la red de supermercados urbanos de servicio “food from store” que Glovo organiza bajo su marca.

Las elecciones llegan tras el intenso proceso de movilización sostenido por CCOO durante el año 2021, con distintas denuncias públicas y ante la autoridad laboral, con el culmen de la primera y exitosa huelga convocada en una “empresa de plataforma” el pasado verano en defensa de la necesaria laboralización del personal de reparto y la erradicación de una precariedad crónica contra la que la plantilla de GLOVO se movilizo de manera masiva en el seguimiento de las convocatorias de paro, resultado de las cuales se produjo la laboralización en gran medida del personal de reparto de los supermercados.

Este hecho debe ser un paso más que permita a las personas trabajadoras de GLOVO empoderarse, establecer una interlocución con la empresa para la defensa colectiva y la promoción y mejora de las condiciones de trabajo. Todo ello debe ir en beneficio de las condiciones de trabajo y la superación de la explotación laboral más absoluta camuflada bajo un cascarón de modernidad de economía digital y presuntamente colaborativa.

CCOO concurrirá a estas elecciones sindicales con una candidatura sólida, a la que prestará todo su apoyo organizativo y con el compromiso ya sobradamente demostrado de buscar soluciones compartidas que hagan conciliables la actividad económica y unas condiciones laborales dignas.

CCOO Seveis Catalunya