Les bancàries i bancaris tampoc som idiotes


Des de CCOO qüestionem obertament l'efectivitat del “Decàleg de mesures per reforçar l'atenció personalitzada a la gent gran” publicat per AEB, CECA i UNACC, per al què no s'ha tingut en compte la participació de les plantilles ni la situació en què es troba el sector a nivell laboral.


La dràstica reducció de personal escomesa a les entitats financeres durant els darrers anys que ha suposat un increment exponencial de les càrregues de treball així com de la pressió comercial per part de la direcció de les empreses, fan que des de CCOO considerem inviable que es puguin emprendre totes i cadascuna de les mesures que proposen.

 

De nou, les entitats volen amagar les seves males decisions empresarials amb rentats de cara a curt termini i, en algun cas, demagògics, i que siguem les bancàries i els bancaris els qui assumim el pes de dur a terme unes mesures que, si no es doten de recursos , difícilment aconseguiran lobjectiu per al qual shan establert.

 

Per això, i en vista que no ens han volgut escoltar per elaborar aquest decàleg, CCOO, com a representants de la plantilla del sector financer, diem:

  • a la inclusió financera, PERÒ AMB PLANTILLA SUFICIENT PER ATENDRE LES CÀRREGUES DE TREBALL.
  • A LA QUALITAT DE SERVEI I LA PROFESSIONALITAT que les bancàries i bancaris hem donat, donem i donarem sempre a la gestió personal i directa amb la clientela.
  • NO A LES PRESSIONS COMERCIALS desmesurades per complir OBJECTIUS inassumibles.
  • NO A L'EXTERNALITZACIÓ DELS SERVICIS FINANCERS, que ens porta a una precarització del sector, tant a nivell laboral com del propi servei.

 

Això no se soluciona amb donar formació a la plantilla per atendre les persones grans (les bancaris i els bancaris sabem perfectament com hem d'atendre aquestes persones ia tota la clientela ia més comptem amb formació més que suficient per informar i assessorar sobre tota mena de productes i serveis financers); ni amb avançar el torn en una cua d'espera (les persones grans volen ser ateses de manera presencial pel personal de les entitats i si han d'esperar una mica, esperen); ni tampoc avançant-los el cobrament de la pensió (els bancs i les cooperatives de crèdit venim fent això des de fa molts anys).

 

Si de veritat, tant les patronals del sector com els reguladors, volen treballar en nom de la inclusió financera, CCOO els donem la fórmula:

+ Persones per atendre persones,

+ Plantilla per a la clientela.

- Pressions comercials per poder donar + atenció personalitzada.

- Digitalització per obligació i + digitalització com a opció.

Perquè la plantilla del sector financer és IMPRESCINDIBLE per acabar amb l'exclusió financera i per gestionar la funció social del sector financer, des de CCOO lluitarem per posar en valor el paper que juguen les bancàries i els bancaris i la seva professionalitat en tot això.

CCOO Serveis Catalunya