CCOO reclama participació de les plantilles del sector als Protocols contra l´exclusió financera


CCOO es dirigeix al Ministeri d'Economia i Transició Digital, al Banc d'Espanya i a les patronals del sector bancari (AEB, CECA, UNACC i ASEMEC) per exigir que la representació legal de les persones treballadores sigui incorporada als àmbits que s'articulin per abordar els Protocols contra l'Exclusió Financera.


Ahir, 9 de febrer, CCOO ha enviat una carta a la Vicepresidenta segona i Ministra d'Economia, al Governador del Banc d'Espanya i als Presidents de les patronals del sector bancari, per manifestar la seva preocupació pel clima social i les crítiques contra el sector, com a conseqüència de l’augment de l’exclusió financera i el deteriorament del servei personalitzat. Unes crítiques que acaben recaient també, de manera injusta, en unes plantilles que fa anys que donen exemple de professionalitat malgrat veure's sotmeses a un procés permanent de reestructuració i canvis.

En aquesta carta, s'ha posat en valor el paper que han jugat, juguen i seguiran jugant les plantilles al sosteniment del sector i la vinculació amb la clientela, amb la qual s'ha treballat sempre des de la professionalitat, el compromís i la confiança. Plantilles que són imprescindibles per garantir un servei bancari de qualitat de “persona a persona”. CCOO ha reclamat a reguladors i patronals que el sector no perdi de vista la funció social, que els models de servei i de negoci tinguin en compte la inclusió financera sense limitacions i que els serveis financers digitalitzats siguin una opció i no una obligació.

Des de la constatació que les plantilles són la cara més visible del sector i els que millor coneixen el sentir de la clientela, el sindicat, com a representant de les persones treballadores del sector bancari, ha sol·licitat formar part dels àmbits que s'articulin per abordar els protocols estratègics necessaris per reforçar el compromís social, sostenible i empàtic del sector financer.

Des de CCOO es recorda, així mateix, que fa un any el sindicat va llançar una campanya amb el títol “Imprescindibles”, destacant la resposta que les i els professionals del sector financer havien donat com a servei essencial a la pandèmia, sostenint el sector en una conjuntura sense precedents, “donant la cara com a bancàries i bancaris, que no banquers, igual que ho han fet durant 12 anys en un entorn de crisi financera i deteriorament reputacional”. En aquest informe des de CCOO s'advertia que Espanya és el país de la UE que més intensament ha reduït des del 2012 el potencial d'atorgament de crèdit a l'economia real (en termes de capacitat instal·lada, plantilles i nivells de competència), sense que ni per part de les administracions públiques, les organitzacions polítiques o els supervisors s'hagi actuat per incidir en aquesta evolució negativa d'un sector estratègic en clau de país.

Des de CCOO es reitera, com ja estem fent des de fa un any, la necessitat d'abordar un gran “pacte d'Estat” sobre el sistema financer espanyol, emplaçant per això el Govern de la Nació, Governs autonòmics, partits polítics, supervisors i entitats del sector financer, per tal d'assolir compromisos perquè les lògiques empresarials tinguin en compte una dimensió social del sector imprescindible, mitjançant garanties d'inclusió financera, servei personalitzat i de qualitat, codi deontològic, criteris de reversió social, RSE, Sostenibilitat, banca ètica, labor de l'Obra Social si és el cas i pautes de posicionament accionarial en sectors estratègics.

CCOO Servicios