Concentracions pel 25 i 26 de novembre, de 17 a 20 hores, davant la botiga de La Maquinista de Barcelona

CCOO es mobilitza contra l´ERO a HEMA i per desbloquejar l´actitud tancada de l´empresa


Concentraciones para el 25 y 26 de noviembre, de 17 a 20 horas, frente a la tienda de La Maquinista de Barcelona

CCOO se moviliza contra el ERE en HEMA y para desbloquear la actitud cerrada de la empresa

 


 

 


Davant l’ERO que ha presentat HEMA pel tancament de les botigues i l’acomiadament de la totalitat de la seva plantilla, formada per 76 persones treballadores la majoria dones, joves i amb un elevat percentatge del 90 % de jornada parcial, la cadena distribuidora de comerç neederlandesa no mostra cap interès en les negociacions per poder arribar a un acord, per la qual cosa CCOO convoca concentracions davant les seves botigues per denunciar la situació i exigir un canvi d'actitud de la direcció de l'empresa.

En la darrera reunió de negociació l’empresa es va mostrar reticent a contemplar i entrar a negociar les propostes que CCOO va presentar: un augment de la indemnització, flexibilitat en el temps per la sortida de l’empresa que doni oportunitats per nous treballs així com mesures que fomentin una ocupacionalitat futura, també una millora de la jornada parcial pel conjunt de la plantilla, en lloc de que realitzi noves contractacions temporals, per tal de millorar la situació econòmica en la indemnització i en la prestació per desocupació. Davant l’actitud tancada de l'empresa, CCOO ha convocat concentracions a les portes de les botigues HEMA de Barcelona i Madrid els dies 25 i 26 de novembre de 17 a 20 h.

- - - - - - -

Concentraciones para el 25 y 26 de noviembre, de 17 a 20 horas, frente a la tienda de La Maquinista de Barcelona

CCOO se moviliza contra el ERE en HEMA y para desbloquear la actitud cerrada de la empresa

Ante el ERE que ha presentado HEMA por el cierre de las tiendas y el despido de la totalidad de su plantilla, formada por 76 personas trabajadoras en su mayoría mujeres, jóvenes y con un elevado porcentaje del 90% de jornada parcial, la cadena distribuidora de comercio neederlandesa no muestra ningún interés en las negociaciones para poder llegar a un acuerdo, por lo que CCOO convoca concentraciones frente a sus tiendas para denunciar la situación y exigir un cambio de actitud de la dirección de la empresa.

En la última reunión de negociación la empresa se mostró reacia a contemplar y entrar a negociar las propuestas que CCOO presentó: un aumento de la indemnización, flexibilidad en el tiempo por la salida de la empresa que dé oportunidades para nuevos trabajos así como medidas que fomenten una ocupacionalidad futura, también una mejora de la jornada parcial por el conjunto de la plantilla, en lugar de que realice nuevas contrataciones temporales, a fin de mejorar la situación económica en la indemnización y en la prestación por desempleo. Ante la actitud cerrada de la empresa, CCOO ha convocado concentraciones a las puertas de las tiendas HEMA de Barcelona y Madrid los días 25 y 26 de noviembre de 17 a 20 h.

CCOO Serveis Catalunya

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/