>> Ajuts extraordinaris per al manteniment de l´activitat econòmica davant la COVID-19 (2021)


El 5 de juliol s’obrirà un nou formulari d’inscripció per accedir a la línia d’ajudes per a persones afectades per un ERTO, o bé amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, com a mínim, un dia del mes de maig de 2021.

- - - - - - 

Ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la actividad económica ante la Covid-19 (2021)

 


>> Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica davant la COVID-19 (2021)

 

El 5 de juliol s’obrirà un nou formulari d’inscripció per accedir a la línia d’ajudes per a persones afectades per un ERTO, o bé amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, com a mínim, un dia del mes de maig de 2021.

 

Requisits?per accedir-hi / Presentació de sol·licituds +INFO

 

>> Ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la actividad económica ante la Covid-19 (2021)

 

El 5 de julio se abrirá un nuevo formulario de inscripción para acceder a la línea de ayudas para personas afectadas por un ERTE, o bien con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria, como mínimo, un día del mes de mayo de 2021.

 

Requisitos para acceder / Presentación de solicitudes + INFO