22 de febrer, Dia per la igualtat salarial

CCOO es mou contra la bretxa - CCOO se mueve contra la brecha


22 de febrer, Dia per la igualtat salarial.- Avui dia 22 de febrer és dia per la igualtat salarial i aquest any a més de la històrica constatació que determina la desigualtat que pateixen les dones, després d'un any de pandèmia, és l'ocupació de les dones la que suporta les pitjors dades.

22 de febrero, Día por la igualdad salarial.-  Hoy día 22 de febrero es día por la igualdad salarial y este año además de la histórica constatación que determina la desigualdad que sufren las mujeres, tras un año de pandemia, es el empleo de las mujeres el que soporta los peores datos.