El Govern prorroga el Pla MECUIDA


Plan MECUIDA prorrogado jornada
El Govern ha anunciat avui la pròrroga del Pla MECUIDA on queden recollides les mesures de conciliació per cobrir les circumstàncies excepcionals originades per la COVID 19.

 

https://www.ccoo-servicios.es/imagenes/catalunya/Pla-EmCuida-220920.png

https://www.ccoo-servicios.es/imagenes/catalunya/Plan-MeCuida-220920.png

https://www.ccoo-servicios.es/imagenes/catalunya/Plan-MeCuida-comparativa.png


Aquestes mesures que es refereixen a l'ampliació dels permisos d'adaptació de la jornada laboral o reducció de la mateixa, així com l'ús preferent de l'teletreball allà on sigui possible, seran de moment l'única alternativa mantenint la seva vigència fins al 31 de gener de 2021.
Són mesures "neutres" pel que fa als sexes, polítiques que tracten igualitàriament a homes i dones, però les dades demostren que són les dones les que majoritàriament fan ús d'elles i sobretot, l'impacte que tenen sobre elles és més gran: les dones ocupen principalment els sectors d'activitat i llocs amb menors salaris, són majoria en la contractació a temps parcial.
La Federació de Serveis de CCOO engloba sectors on hi ha una gran prevalença de dones a temps parcial amb contractes de petites jornades, sectors on no és possible realitzar el teletreball i altres on aquestes mesures en aquest temps no han resultat ser suficients.
Des de CCOO Serveis, considerem l'adaptació de jornada laboral en l'àmbit de les empreses la mesura que s'ha de potenciar enfront de la reducció de jornada. L'adaptació de jornada és una mesura de menor impacte econòmic i compta amb una varietat de canvis en quant a la seva distribució per fer front a la situació d'excepcionalitat, que en l'àmbit de l'empresa faciliti l'acord entre les parts.
Les dones ocupen principalment els sectors d'activitat i llocs amb menors salaris, són majoria en la contractació a temps parcial.
Malgrat això, no sempre resulta suficient i és necessari accedir a altres mesures de conciliació com la reducció de jornada i pot arribar al 100 % en les mateixes condicions que estableix el model tradicional de la mesura.
Amb la pròrroga del pla, es manté i amplien mesures necessàries però que seguiran deixant fora els que ni al març amb el tancament de centres públics que faciliten la conciliació, ni ara amb els canvis d'escenaris de contagi puguin utilitzar-les i sense compensar l'impacte que aquestes tindran sobre les dones.
Per això des de CCOO es va desenvolupar un paquet de propostes de mesures de suport a les famílies per conciliar la vida familiar i laboral que mitjançant un pla d'ajudes econòmiques contribueixi a completar les mesures excepcionals propiciant que l'accés a aquestes mesures no contribueixi a engrandir les bretxes laborals mitjançant un impacte negatiu de gènere.
Davant la situació excepcional que està travessant el conjunt del país, cal que les mesures que es posin en marxa ofereixin garanties i no generin més desigualtat.

 

Inici: 23/09/20