Calendari Laboral per a l´any 2021 a Catalunya
pdf
print
pmail

Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2021 les següents:

1 de gener (Cap d'any)

6 de gener (Reis)

2 d'abril (Divendres Sant)

5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

1 de maig (Festa del Treball)

24 de juny (Sant Joan)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (La Immaculada)

25 de desembre (Nadal)

Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d'Aran).  

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

>> Calendari de Festes laborals 2021 (pendent de les festes locals): DOGC  Núm. 8156 - 17.6.2021

>> Calendari de festes locals 2021 Catalunya - DOGC -pendent de publicar-  

>> Diumenges i festius d'obertura al públic d'establiments comercials anys 2020-2021

ORDRE EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021. 

>> Calendari Laboral 2021 per a les 17 CCAA de l'estat - pendent publicar en el BOE