Has de saber que ... Debes saber que...

Està prohibit realitzar hores extres durant un ERTO


Està prohibit realitzar hores extres durant un ERTO

Mentre una empresa està en un ERTO la Llei prohibeix expressament la realització d'hores extres, hores complementàries i prolongacions de jornada; podent dur a sancions a l'empresa.

- - - - - - - -

Está prohibido realizar horas extras durante un ERTE

Mientras una empresa está en un ERTE la Ley prohíbe expresamente la realización de horas extras, horas complementarias y prolongaciones de jornada; pudiendo llevar a sanciones a la empresa.


Has de saber que ...

Està prohibit realitzar hores extres durant un ERTO

Mentre una empresa està en un ERTO la Llei prohibeix expressament la realització d'hores extres, hores complementàries i prolongacions de jornada; podent dur a sancions a l'empresa.

COHERÈNCIA

S'ha arribat a la situació d’ERTO perquè l'empresa ha acreditat una disminució de l'activitat normal i, com a conseqüència, tens companys i companyes que són a casa seva temporalment sense treballar amb una minva important en el seu salari.

SOLIDARITAT

Seria poc coherent i bastant insolidari que les persones no afectades per l’ERTO perllonguessin la seva jornada sense donar l'opció de desafectar a unes altres. A hores d'ara és més important que mai ser rigorosos en el respecte de l'horari assignat i els descansos i pauses establertes.

Ens mereixem i l'empresa mereix un treball exercit amb qualitat i eficiència, no amb presses i a costa de la nostra salut.

 

- - - - - - -

Debes saber que...

Está prohibido realizar horas extras durante un ERTE

Mientras una empresa está en un ERTE la Ley prohíbe expresamente la realización de horas extras, horas complementarias y prolongaciones de jornada; pudiendo llevar a sanciones a la empresa.

COHERENCIA

Se ha llegado a la situación de ERTE porque la empresa ha acreditado una disminución de la actividad normal y, como consecuencia, tienes compañeros y compañeras que están en sus casas temporalmente sin trabajar con una merma importante en su salario.

SOLIDARIDAD

Sería poco coherente y bastante insolidario que las personas no afectadas por el ERTE prolongaran su jornada sin dar la opción de desafectar a otras. En estos momentos es  más importante que nunca ser rigurosos en el respeto del horario asignado y los descansos y pausas establecidos

Nos merecemos y la empresa merece un trabajo desempeñado con calidad y eficiencia, no con prisas y a costa de nuestra salud.