AUGMENTA EL PERMIS PER NAIXEMENT A 12 SETMANES


Des de l’1 de gener de 2020 el permís per naixement i cura del menor ha augmentat a 12 setmanes per al progenitor diferent a la mare biològica.pdf
print
pmail

Les quatre primeres setmanes seran ininterrompudes, mentre que les vuit setmanes restants es podran gaudir a partir de la sisena setmana després de la data de naixement o adopció legal, i dins el període d’un any. Aquestes vuit setmanes es poden fer de forma continua o interrompuda, sempre que es realitzin per setmanes complertes i amb un preavís de 15 dies naturals.

El permís s’ampliarà en dues setmanes més en cas de discapacitat del nounat i per cada fill o filla a partir del segon en parts múltiples (una setmana per a cadascun dels progenitors).

A partir del 2021 la llicència serà de 16 setmanes per als dos progenitors. Les sis primeres setmanes seran ininterrompudes a partir de la data de naixement o adopció i les 10 restants durant el primer any.

Des de CCOO valorem positivament l’avenç en les mesures d’igualtat i corresponsabilitat en la cura dels menors. Aquesta nova mesura ha suposat que a partir del 2021 s’igualaran entre els dos progenitors les setmanes per a l’atenció dels infants. Aquest augment de les setmanes per a la cura dels menors ha de contribuir en la lluita per la igualtat laboral i l’eliminació de les desigualtats per motiu de gènere.

CCOO continuarà defensant que es compleixi la legislació i lluitant per assolir la igualtat real.

Si necessites assessorament pots contactar amb la teva delegada o delegat de CCOO.