SI ETS PENSIONISTA AMB AFILIACIÓ A CCOO, T´INTERESSA!

Fes la RENDA 2018 amb CCOO incloent la minoració de les cotitzacions a les MUTUALITATS LABORALS


Fes la renda 2018 amb CCOO

Els que estiguin interessats que se'ls faci la renda de l'exercici 2018 incorporant la “minoració” per cotitzacions efectives anteriors a l'1.1.79 i sempre que la vida laboral s'iniciés en el Sector Financer.


Si la vida laboral es va iniciar en altres sectors i amb posterioritat es va entrar a la banca, recomanem que la declaració de renda de l'exercici 2018 es faci sense incorporar aquesta minoració i amb posterioritat efectuar la reclamació.

>> Per sol·licitar hora truqueu 682 545 671 (Xavier Jaldón).

NOMÉS PER A L’AFILIACIÓ A CCOO.

Preu des de 35 euros declaració individual i 40 euros declaració conjunta.

Una vegada efectuada la declaració de renda de l'exercici 2018, es pot presentar la sol·licitud de rectificació a l'Agència tributària a partir de l'1 de juliol del 2019 fins al 30 de juny del 2020. El formulari ho podeu rescatar de la nostra pàgina :

>> SI VAS COTITZAR A LES MUTUALITATS LABORALS ABANS 1.1.79
Per fer reclamacions d'anys anteriors:

Exercici 2014, es pot reclamar fins al 30 de juny del 2019

Exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018, Fins al 30 de juny del 2020

- - - - - -

 

Haz la RENTA 2018 con la minoración de las cotizaciones a las MUTUALIDADES LABORALES

Los que estén interesados en que se les haga la renta del ejercicio 2018 incorporando la “minoración” por cotizaciones efectivas anteriores al 1.1.79 y siempre que la vida laboral se iniciara en el Sector Financiero.

Si la vida laboral se inicio en otros sectores y con posterioridad se entro en la banca, recomendamos que la declaración de renta del ejercicio 2018 se haga sin incorporar esta minoración y con posterioridad efectuar la reclamación.

>> Para solicitar hora llamar 682 545 671 (Xavier Jaldón).

SOLO PARA LA AFILIACIÓN A CCOO.

Precio des de 35 euros declaración individual y 40 euros declaración conjunta.

Una vez efectuada la declaración de renta del ejercicio 2018, se puede presentar la solicitud de rectificación a la Agencia tributaria a partir del 1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio del 2020. El formulario lo podéis rescatar de nuestra página:

https://www.ccoo-servicios.es/catalunya/html/44773.html

Para hacer reclamaciones de años anteriores:

Ejercicio 2014, se puede reclamar hasta el 30 de Junio del 2019

Ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, Hasta el 30 de Junio del 2020


>> Per a més informació o ajut en el tràmit, com a persona afiliada posat en contacte amb la teva secció sindical de CCOO.