SI ETS PENSIONISTA AMB AFILIACIÓ A CCOO, T´INTERESSA!

RESOLUCIÓ FAVORABLE PER ALS MUTUALISTES (JULIOL 2020)


Renda 2018 - Mutualitats laborals abans 1.1.79

La Resolució del TEAC (Tribunal Econòmic Administratiu Central) de data 1 de Juliol del 2020, UNIFICA sentències i estableix definitivament els criteris per a l'aplicació de la minoració en la pensió cobrada que s'haurà d'incorporar en les declaracions de renda.

>> Aquí podreu trobar l'imprès per emplenar i presentar a l'Agència Tributària


Fins a aquesta resolució els criteris de l'Agència Tributària han estat diversos. Les reclamacions presentades i resoltes des del 5/07/2017 fins a 26/06/2019 han estat favorables als treballadors, abonant els imports reclamats. A partir de JUNY del 2019 l'Agència Tributària les ha anat rebutjant, obligant a presentar Recursos Econòmics Administratius als TEAC Regionals, que han resolt amb diferents criteris.

A partir de l'1 de Juliol del 2020 amb la nova resolució del TEAC unificant sentències, estableix que les cotitzacions anteriors a l'1 de Gener del 1967 són les que poden minorar la pensió cobrada anualment en les seves rendes.

Els treballadors de Banca amb cotitzacions anteriors a l'1/1/1967 no sols poden incorporar aquest criteri en la renda de l'exercici 2020, sinó que poden efectuar reclamacions de les rendes d'anys anteriors (2016 al 2019), i ho poden fer ja.

>> En la pàgina de CCOO Serveis podreu trobar l'imprès per emplenar i presentar a l'Agència Tributària. Si necessiteu assessorament per realitzar els tràmits, podeu demanar cita prèvia a la Federació.

A la declaració de Renda del  2020, ja es pot incorporar el criteri establert pel TEAC de l'01/07/2020 (minorar 100% de la pensió en el percentatge dels dies cotitzats a la mutualitat de Banca anteriors a l'01/01/67). (Dies totals cotitzats/dies totals cotitzats fins al 31/12/1966).

Tot i aquesta sentència, encara resta pendent de resolució el recurs econòmic administratiu presentat per als anys períodes fiscals del 2014 al 2017.

Aquest criteri no sols és per al titular de la pensió, sinó també per al cònjuge supervivent que percebi prestació de viduïtat.

01/10/2020

SI VAS COTITZAR A LES MUTUALITATS LABORALS ABANS 1.1.79

RENTA 2019 y Mutualidades Laborales.
En la situación actual y hasta que no se resuelvan los recursos planteados, aconjesamos que en la declaracion de renta del ejercicio 2019 no se incorpore la reducción por contribución a Mutualidades.
Solo los que tengan reconocido por la Agencia Tributaria la minoracion,  haber cobrado algún ejercicio y la propia agencia en su resolución especifique que se puede incorporar esta minoracion en sucesivos ejercicios. En este caso si incorporar la minoracion, resto no.
RECURSOS ECONOMICOS ADMINISTRATIVOS: en cuanto entremos en la Fase de desconfinamiento, retomaremos las citas para los mismos. Los recursos tienen de plazo 1 mes natural desde su recepcion, para formalizarlos. No corren los plazos en Estado de Alarma (llevamos más de 50 días) 

- - - - -

El passat 3 d’abril CCOO Serveis va realitzar una jornada informativa sobre la repercussió que té a la declaració de renda la sentència del Tribunal Econòmic Administratiu Central referent a les persones que van cotitzar abans de l’1.1.79 a les mutualitats laborals.

Jornada mutualitats laborals i renda 2018 03/04/2019

Si no vas poder assistir, aquí et fem un resum i et facilitem els documents.

Documentació:
- Informació reclamació per cotitzar mutualitats laboralS (PDF)
- Informació renda 2018 (PDF)
- Model de document sol·licitud certificat a l’entitat (.DOC)
- Model de document sol·licitud a AEAT (.DOC)

CCOO Serveis Catalunya

 

 

Davant les desestimacions d'hisenda és convenient presentar al·legacions

Un cop finalitzat el termini per efectuar les reclamacions de rectificacions de la renda de l'exercici 2014, s'inicia el termini per efectuar les reclamacions dels exercicis 2015 a 2018.

Però! després d'uns mesos de rebre bones notícies, perquè els companys i companyes rebien l'abonament de les seves reclamacions, des del passat mes de maig vam començar a tenir algunes desestimacions (denegacions), és de suposar que l'allau de reclamacions que els estan arribant des del passat mes d'abril, fa que l'Agència Tributària es qüestioni tornar tots els diners que se li reclama.

Ens trobem a hores d'ara amb dues interpretacions administratives:

1.- La Resolució del TEAC (Tribunal Econòmic Administratiu Central) 05/07/17 Expedient 07.195/2016/00/00 que va portar l'inici d'aquestes reclamacions

2.- La Instrucció de l'Agència Tributària davant d'una consulta vinculant a la Direcció General de Tributs V-1184-1119 del 2019.05.29 (reemplaçada per la V-1578-1519 de 2019.06.26), que denega la possibilitat d'efectuar aquestes deduccions de la declaració de la renda.

Davant aquestes dues interpretacions i la possibilitat que hi hagi una nova reinterpretació judicial, creiem convenient que:

Els que rebin desestimacions han de presentar al·legacions en el termini de 15 dies hàbils que li especifiquen (*) i esperar la resolució definitiva, si segueix sent negativa haureu de valorar si s'interposa un recurs individualitzat.

I els que estaven pendents d'iniciar les seves reclamacions dels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018, entenem que és millor esperar fins al mes de juny del 2020 i en tot cas posar la reclamació de l'any 2015 si no tenim un aclariment definitiva del tema.

Seguirem informant!

(*) >> model per a unes al·legacions