CCOO signa un primer protocol d'atenció de les persones treballadores víctimes de violència de gènere a ARCASA empresa de restauració col·lectiva


La Federació de Serveis de CCOO de Catalunya ens felicitem d'haver impulsat, acordat i signat aquest primer protocol en el sector de la restauració col·lectiva, d'atenció a les persones víctimes de violència de gènere. CCOO impulsarà la seva aplicació a ARCASA esperant poder extendre aquestes mesures en altres empreses del sector per a la defensa i millora dels drets laborals de les víctimes de violència de gènere, contribuint així en l'eradicació de la violència de gènere i garantint l'exercici dels drets laborals d'aquestes persones.pdf
print
pmail

Aquest tipus de mesures són especialment importants en empreses feminitzades, cas d'Arcasa, empresa estatal amb més de mil persones treballadores, de les quals més del 75% són dones. Aquest protocol, que millora notablement els mínims legals, facilitarà espais de treball més segurs i millors canals d'informació i suport a les víctimes de violència de gènere.

El protocol detalla un itinerari clar que poden seguir les persones treballadores, per estar acompanyades a tot moment, sent aplicable en un termini màxim de 48 hores després de l'acreditació de la condició de víctima de gènere, incloent:

- Adopció de mesures cautelars, també en cas de violència dins de l'empresa i sempre amb el consentiment de la persona afectada, que evitin la situació conflictiva (mobilitat de persones o horaris, per exemple).

- Garantia i millora en l'exercici de drets laborals:

·         Permisos retribuïts. El seu ús no afectarà al cobrament de primes o plusos destinats a incentivar la presència en el treball.

·         Potencial reordenació del temps de treball i reducció de la jornada, sent exemples de les mateixes: Canvis a l'hora d'entrada i sortida, descansos a diferents hores, elecció del torn de treball, en funció de la disponibilitat en l'empresa.

·         Possibilitat de la reducció de jornada fins al 50% de la jornada ordinària, sense reducció de sou.

·         Recol·locació a un altre centre de treball de l'empresa de 6 mesos (mínim legal) a 12 mesos. Si no hi hagués vacant de la seva categoria, s'estudiarà qualsevol altre lloc en funció de la disponibilitat.

·         En cas d'Incapacitat Temporal (malaltia) s'estudiarà el pagament dels complements necessaris per mantenir la retribució ordinària.

·         Accés a excedència i suspensió contracto de treball, sense necessitat d'establir un període mínim d'excedència.

- Procediment de suport psicològic. El Servei de Prevenció Aliè prestarà seguiment de les lesions i atenció psicològica mentre sigui necessari. En el cas de persones que no comptin amb acreditació com a víctima però hi hagi indicis d'ella s'aplicarà el mateix criteri.

- Formació, extensió i publicitat de l'acord. Accions de sensibilització, formació i difusió a tota la plantilla, així com a les empreses contractades i subcontractades perquè informin a les seves plantilles.

CCOO Serveis Catalunya