Calendari Laboral per a l'any 2019 a Catalunya


Calendari de Festes laborals 2019 amb festes locals (14 localitats amb més població de Catalunya): DOGC  Núm. 7677 - 2.8.2018
Calendario por comunidades autónomas - BOE del 20 d'octubre de 2018 


pdf
print
pmail

Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2019 les següents:

1 de gener (Cap d'Any).

19 d'abril (Divendres Sant).

22 d'abril (dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

24 de juny (Sant Joan).

15 d'agost (l'Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

25 de desembre (Nadal).

26 de desembre (Sant Esteve).

Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d'Aran).

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.


>> BOE del 20 d'octubre de 2018 Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica larelación de fiestas laborales para el año 2019

>> Diumenges i festius d'obertura al públic d'establiments comercials anys 2018-2019
ORDRE EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019.