Sense garantia laboral sectorial per a les externalitzacions, CCOO no signarà el nou conveni d'hostaleria


CCOO, després de valorar en diferents assemblees el principi d'acord aconseguit entre la patronal del sector i la UGT, ha decidit que no signarà el nou conveni col·lectiu conveni d'hostaleria de Catalunya (2017-2019).

Des de CCOO valorem que estem en un moment propici per a la recuperació de drets i per a la millora de les condicions de treball a causa de la bona situació econòmica, fins ara, que travessa el sector turístic.

CCOO destaquem que amb aquest preacord no s'avança prou en les externalitzacions o salaris i a més s'ha retrocedit en la regulació d'alguns dels aspectes: premi per vinculació, manutenció.

Respecte al tema de les EXTERNALITZACIONS, la proposta de CCOO era que en cas d'externalització realitzada sobre la base de l'article 42 de l'Estatut dels Treballadors, es garantís, en tots els supòsits, és a dir, per a tots els departaments, les condicions del conveni d'hostaleria.

No obstant això, el principi d'acord preveu que les empreses han de garantir únicament el salari i la jornada del conveni d'hostaleria, però no la resta de drets i condicions del conveni d'hostaleria (premis de vinculació, dies d'assumptes propis, descans setmanal, nocturnitat, festes no recuperables, calendari laboral, vacances, festes setmanals, drets sindicals, llicències, permisos...).

A més, respecte a aquesta garantia, el nou conveni la limita a una sèrie de departaments (restaurant, sales, bars, pisos, recepció, cuina, economat i zones termals dels balnearis), quedant departaments fora d'aquestes garanties.

El tema de les externalitzacions és per a CCOO un tema molt important a causa que aquesta pràctica ha contribuït a precaritzar molt més les condicions de treball en el sector, sobretot arran de la reforma laboral del 2012, que estableix la prioritat aplicativa del conveni d'empresa respecte al sectorial. Per aquest motiu des de CCOO també advoquem per la derogació de les reformes laborals i per la reforma de l'article 42è de l'Estatut dels Treballadors que regula la subcontractació.

Des de CCOO lamentem que no s'ha aprofitat la negociació d'aquest conveni per regular les externalitzacions mancant les modificacions legals necessàries.