Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa
pdf
print
pmail
Segons la llei d'igualtat espanyola[1], i la recent aprovada a Catalunya[2], totes les empreses han de disposar d'un protocol per a fer front a l'assetjament sexual i per raó de sexe; entenent com a protocol les mesures de prevenció i actuació front una situació d'assetjament comunicada o denunciada.

El protocol que us anunciem ha estat aprovat en el CRL, espai català de relacions laborals en el que participem les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, així com l'Administració de la Generalitat. I aquest és el primer valor: el consens per oferir un instrument i orientacions que siguin d'utilitat a les empreses. I, més enllà del valor del consens, les CCOO compartim la nostra valoració positiva del resultat: creiem que és una proposta encertada, útil i pràctica, i animem a la seva aplicació i concreció a les empreses i, també, a la negociació col·lectiva sectorial. I com qualsevol proposta de protocol necessita de la seva adaptació en el marc de l?empresa.