ELECCIONS SINDICALS A L'HOSTALERIA

CCOO Guanyem les Eleccions Sindicals a ISS Soluciones de Catering


Els dies 24 i 25 de maig vàrem realitzar el procés d'eleccions sindicals a l'empresa. Treballadors i treballadores de la plantilla vàrem escollir un total de 17 representants. Els resultats finals han donat un ampli suport als candidats i candidates de CCOO, que hem obtingut 13 delegats i delegades, el 76,47 % de la representació, la UGT per la seva part representa el 23,53%, amb 4 delegats/des. 

-CCOO Guanyem les Eleccions Sindicals a ISS Soluciones de Catering.
Els dies 24 i 25 de maig vàrem realitzar el procés d'eleccions sindicals a l'empresa. Treballadors i treballadores de la plantilla vàrem escollir un total de 17 representants. Els resultats finals han donat un ampli suport als candidats i candidates de CCOO, que hem obtingut 13 delegats i delegades, el 76,47 % de la representació, la UGT per la seva part representa el 23,53%, amb 4 delegats/des. 

-CCOO Gana las Elecciones Sindicales en ISS Soluciones de Catering.
Los días 24 y 25 de mayo realizamos el proceso de elecciones sindicales en la empresa. Trabajadores y trabajadoras de la plantilla es cojimos un total de 17 representantes. Los resultados finales han sido un amplio apoyo a los candidatos y candidatas de CCOO, que hemos obtenido 13 delegados y delegadas, el 76,47 % de la representación, la UGT por su parte representa el 23,53%, con solo 4 delegados/das. -CCOO manté la majoria absoluta a Europea de Cuinats (bars del Camp Nou)
En les eleccions sindicals realitzades el passat 23 de maig, els treballadors i treballadores dels bars del Camp Nou, de l'empresa Europea de Cuinats que pertany al grup Serhs, ha donat a CCOO de nou un majoritari suport i reconeixement.
CCOO ha obtingut 10 representants dels 13 a escollir i l'UGT 3, amb aquest resultat CCOO ha superat les dificultats que des de la direcció de l'empresa ha anat posant al llarg del procés.
En las elecciones sindicales realizadas el pasado 23 de mayo, los trabajadores y trabajadoras de los bares del Camp Nou, de la empresa Europea de Cocinados que pertenece al grupo Serhs, ha dado a CCOO de nuevo un mayoritario apoyo y reconocimiento.
CCOO ha obtenido 10 representantes de los 13 a escoger y la UGT 3, con este resultado CCOO ha superado las dificultades que desde la dirección de la empresa ha ido poniendo a lo largo del proceso.


- Resultats: 

HOTEL HILTON Barcelona - 5 CCOO obté la majoria
29/10/14 Eleccions sindicals a Hotel Hilton BCN, CCOO obté la majoria
del comitè i consolida el resultat de les passades eleccions. Votants
113 d'una plantilla de 127 treballadors, CCOO 67 vots (5 delegats), GT
30 vots (3 delegats) i UGT 15 vots (1 delegat).
29/10/14 Elecciones Hotel Hilton BCN,  CCOO obtiene la mayoría del
comité y consolida el resultado de las pasadas eess. Votantes 113 de
una plantilla de 127 trabajadores, CCOO 67 votos (5 delegados), GT 30
votos (3 delegados) y UGT 15 votos (1 delegado).