ELECCIONS SINDICALS A SERVEIS TÈCNICS

CCOO continúa augmentant majoria al Comitè de Aide Asistencia


Des de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya volem agraïr-vos la vostra participació en aquestes eleccions sindicals, gràcies a vosaltres hem aconseguit, no només mantenir la presència majoritària al vostre Comitè, sinó a més a més augmentar com a primera força sindical i així reforçar la posició de CCOO en el sector. 

CCOO continúa augmentant majoria al Comitè de Aide Asistencia

Des de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya volem agraïr-vos la vostra participació en aquestes eleccions sindicals, gràcies a vosaltres hem aconseguit, no només mantenir la presència majoritària al vostre Comitè, sinó a més a més augmentar com a primera força sindical i així reforçar la posició de CCOO en el sector.
  • CCOO  10 delegats
  • CGT       3 delegats
No ens queda més que tornar a donar-vos les gràcies pel vostre suport durant aquest procés electoral i reiterar-vos la nostra voluntat de treballar en una única direcció: La millora de les condicions socials i laborals de totes i tots els que conformeu Aide Asistencia, S.A.


CCOO continúa aumentando mayoría al Comité de Aide Asistencia

Desde la Federación de Servicios de CCOO de Cataluña queremos agraïr-os vuestra participación en estas elecciones sindicales, gracias a vosotros hemos conseguido, no sólo mantener la presencia mayoritaria a vuestro Comité, sino además aumentar como primera fuerza sindical y así reforzar la posición de CCOO en el sector.
  • CCOO  10 delegats
  • CGT       3 delegats
No nos queda más que volver a daros las gracias por vuestro apoyo durante este proceso electoral y reiteraros nuestra voluntad de trabajar en una única dirección: La mejora de las condiciones sociales y laborales de todas y todos los que conformáis Aide Asistencia, S.A 
CCOO arrasa a la seu central d'Asepeyo a Barcelona

El 28 d'octubre de 2015 s'ha celebrat eleccions al Comitè d'empresa a la Seu Social d'Asepeyo en Via Augusta, 36 Barcelona, amb un resultat espectacular per als representants de CCOO. Dels 9 representants possibles d'elecció CCOO hem obtingut 7 representants. S'ha rebut un gran suport que avala el treball realitzat per tot l'equip durant aquests últims 4 anys. Aprofitem l'ocasió per Felicitar a tot l'equip pel bon treball realitzat.


CCOO arrasa en la sede central de Asepeyo en Barcelona
 
El 28 de octubre de 2015 se ha celebrado elecciones al Comité de Empresa en la Sede Social de Asepeyo en Vía Augusta, 36 Barcelona, con un resultado espectacular para los representantes de CCOO. De los 9 representantes posibles de elección CCOO hemos obtenido 7 representantes. Se ha recibido un gran apoyo que avala el trabajo realizado por todo el equipo durante estos últimos 4 años. Aprovechamos la ocasión para Felicitar a todo el equipo por el buen trabajo realizado.CCOO guanya la majoria de representants en les eleccions parcials d'Extel
 
Informem del resultat de les eleccions parcials celebrades el dimarts 30 de juny de 2015.
Hi ha hagut un total de 142 vots emesos, el que representa un 50,53 % de participación.
Per centres de treball la participació ha estat la següent:
Plaça Europa - L'Hospitalet de Llobregat 54,72%
Sant Cugat del Vallés - Edifici Hewlett Packard 17,24%
Sabadell - Edifici Banc Sabadell 100,00%
 
Els vots emesos s'han repartit de la següent forma:
CCOO - 114 vots
UGT - 25 vots
Vots en blanc - 3 vots
Això es tradueix en 7 representants elegits de la candidatura de CCOO i 1 de la candidatura de UGT.
 
Moltes Gràcies a tots pel vostre suport!
 
 
CCOO gana la mayoría de representantes en las elecciones parciales de Extel
 
Informamos del resultado de las elecciones parciales celebradas el martes 30 de junio de 2015.
Ha habido un total de 142 votos emitidos, lo que representa un 50,53% de participación.
 
Por centros de trabajo la participación ha sido la siguiente:
Plaza Europa - Hospitalet de Llobregat 54,72%
Sant Cugat del Vallés - Edificio Hewlett Packard 17,24%
Sabadell - Edificio Banco Sabadell 100,00%
 
Los votos emitidos han repartido de la siguiente forma:
CCOO - 114 votos
UGT - 25 votos
Votos en blanco - 3 votos
Esto se traduce en 7 representantes elegidos de la candidatura de CCOO y 1 de la candidatura de UGT
 
¡Muchas Gracias por vuestro apoyo!

>> ASSEGURANCES
>> MÚTUES
>> MEDIACIÓ
>> PREVENCIÓ
>> CONTACT CENTER
>> TIC
>> ENGINYERIES
>> ETT