Coronavirus

 


 


Supermercats

Publicat al BOP el conveni de Supermercats de la província de València


Supermercats

Les patronals de supermercats, FesMC-UGTPV i Serveis CCOOPV, hem arribat a un acord per a la signatura del conveni de Supermercats de la província de València.

El mateix ha sigut publicat en el Bulleti Oficial de la Província el dia 14 de juny de 2021


El conveni tindrà una vigència des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2021

L'any 2021 desapareixen les categories professionals i passen totes elles a Grups Professionals tal com havia ordenat l'autoritat laboral, establint-se V Grups Professionals.

La pujada salarial per a 2019 és del 0,8%, del 0,5% per al 2020 i en 2021 hi ha dues pujades en funció dels Grups, això és, el G1 i el G2 tenen una pujada del 2% i els altres Grups del 0,5%. S'ha aconseguit que les antigues categories que cobraven menys siguen les que tenen una major pujada.

Totes aquestes pujades seran amb caràcter retroactiu des de l'any 2019, amb el que es generen uns endarreriments salarials que s'hauran d'abonar una vegada publicat el Conveni.

Pots veure o descarregar el Conveni en format pdf, punxant ací