L´OBSERVATORI DEL CONVENI D´ASSEGURANCES S´EMPLAÇA A CONVOCATÒRIA DE TAULA NEGOCIADORA PER AL 24-JULIOL


Amb l'objectiu d'assolir acords per compensar la inflació

- - - - -

Con el objetivo de alcanzar acuerdos para compensar la inflación

EL OBSERVATORIO DEL CONVENIO DE SEGUROS SE EMPLAZA A CONVOCATORIA DE MESA NEGOCIADORA PARA EL 24-JULIO


El 13 de juliol, després de mesos de reunions iniciades a iniciativa de CCOO, hem aconseguit assolir conclusions compartides a l'Observatori sectorial d'Assegurances al voltant de l'existència d'una situació econòmica excepcional que no era previsible en el moment de la signatura del Conveni i que difereix molt de la que existia en la seva negociació, així com pel que fa a l'impacte de la inflació i la seva desviació respecte als increments del Conveni.

Sobre la base d'aquestes conclusions, i sense perjudici de les mesures compensatòries que han adoptat diverses entitats, generalment en forma d'abonaments, les parts hem acabat coincidint en la necessitat de convocar la Comissió negociadora del Conveni el proper 24 de juliol, amb el propòsit de negociar i, si escau, adoptar acords en matèria salarial, que puguin contribuir a atenuar l'impacte de la inflació.

Des de CCOO valorem molt positivament el pas fet per Unespa i les empreses, i entenem que resulta molt important el fet d'assumir l'obertura d'un conveni tancat fins al 31/12/2024, per negociar mecanismes compensatoris per als qui fem possible l'evolució econòmica de les entitats: les plantilles.

A la reunió de Mesa del 24, des de CCOO seguirem reivindicant, com portem fent en aquest procés, pactar increments addicionals suficients i consolidats en taules.

Informarem puntualment del desenvolupament de la reunió.

- - - - -

Con el objetivo de alcanzar acuerdos para compensar la inflación

EL OBSERVATORIO DEL CONVENIO DE SEGUROS SE EMPLAZA A CONVOCATORIA DE MESA NEGOCIADORA PARA EL 24-JULIO

El 13 de Julio, tras meses de reuniones iniciadas a iniciativa de CCOO, hemos conseguido alcanzar conclusiones compartidas en el Observatorio sectorial de Seguros en torno a la existencia de una situación económica excepcional que no era previsible en el momento de la firma del Convenio y que difiere mucho de la que existía en su negociación, así como respecto al impacto de la inflación y su desviación respecto a los incrementos del Convenio.

Sobre la base de estas conclusiones, y sin perjuicio de las medidas compensatorias que han adoptado varias entidades, generalmente en forma de abonos, las partes hemos acabado por coincidir en la necesidad de convocar a la Comisión negociadora del Convenio el próximo 24 de Julio, con el propósito de negociar y, en su caso, adoptar acuerdos en materia salarial, que puedan contribuir a atenuar el impacto de la inflación.

Desde CCOO valoramos muy positivamente el paso dado por Unespa y las empresas, y entendemos que resulta de enorme importancia el hecho de asumir la apertura de un convenio cerrado hasta el 31/12/2024, para negociar mecanismos compensatorios para quienes hacemos posible la evolución económica de las entidades: sus plantillas.

En la reunión de Mesa del 24, desde CCOO seguiremos reivindicando, como llevamos haciendo en este proceso, pactar incrementos adicionales suficientes y consolidados en tablas.

Informaremos puntualmente del desarrollo de dicha reunión.