El conveni d´Oficines i Despatxos estancat


Després de 17 reunions, fa més de dos mesos sense que s'avanci el mínim. Tot i tenir una proposta raonable sobre la taula, ens trobem amb la manca de compromís de les patronals, FOMENT i PIMEC, per tirar endavant un acord que ens sembla que ja té prou entitat.

Des de CCOO volem que el conveni sigui una eina per millorar la professionalitat i la capacitat d'oferir serveis de qualitat al nostre sector. Per això és imprescindible establir unes condicions dignes i raonables.

- - - - - -

El convenio de oficinas y despachos estancado

Después de 17 reuniones, llevamos más de dos meses sin que se avance lo más mínimo. Pese a tener una propuesta razonable sobre la mesa, nos encontramos con la falta de compromiso de las patronales, FOMENTO y PIMEC, para sacar adelante un acuerdo que nos parece que ya tiene suficiente entidad.

Desde CCOO queremos que el convenio sea una herramienta para mejorar la profesionalidad y la capacidad de ofrecer servicios de calidad en nuestro sector. Para eso es imprescindible establecer unas condiciones dignas y razonables.


El punt principal de discòrdia és la negativa de PIMEC a plasmar a l'acord la no compensació i absorció del 50% de la pujada salarial, limitada a la vigència del conveni. Això malgrat que hi ha consens entre les parts en els percentatges d'actualització: 4% per al 2022, 3% per al 2023 i 2,5% per al 2024. La no compensació i absorció és un dels elements que s'han exigit com a contrapartida a no incloure una clàusula de revisió salarial. A més, la considerem necessària perquè les plantilles de moltes empreses afectades pel conveni no han tingut una millora efectiva del salari durant anys. Estem parlant d'increments en el salari base, no en el total percebut, cosa que fa més sagnant l'oposició de PIMEC. No creiem que hi hagi arguments de pes per a aquesta negativa, i només contribueix a augmentar la precarietat i la desvaloració salarial del sector.

Però no només és l'actualització salarial. Tenim discrepàncies també, per exemple, perquè s'estableixi un import mínim de compensació per despeses de teletreball, cosa que ja s'ha fixat a molts convenis.

Des de CCOO volem que el conveni sigui una eina per millorar la professionalitat i la capacitat d'oferir serveis de qualitat al nostre sector. Per això és imprescindible establir unes condicions dignes i raonables.

Les empreses estan obtenint beneficis inusuals a causa de la situació actual. Esperem que les patronals, especialment PIMEC, atenguin les necessitats de les seves plantilles amb visió a llarg termini i no limitada als comptes de resultats del proper exercici.

Us convidem a difondre aquesta informació, i us demanem que estigueu atents a les properes convocatòries que realitzi el sindicat (assemblees, concentracions, etc.).

Quan hi hagi novetats us mantindrem informats.

- - - - - - - - -

El convenio de oficinas y despachos estancado

Después de 17 reuniones, llevamos más de dos meses sin que se avance lo más mínimo. Pese a tener una propuesta razonable sobre la mesa, nos encontramos con la falta de compromiso de las patronales, FOMENTO y PIMEC, para sacar adelante un acuerdo que nos parece que ya tiene suficiente entidad.

El punto principal de discordia es la negativa de PIMEC a plasmar en el acuerdo la no compensación y absorción del 50% de la subida salarial, limitada a la vigencia del convenio. Eso a pesar de que hay consenso entre las partes en los porcentajes de actualización: 4% para 2022, 3% para 2023 y 2,5% para 2024. La no compensación y absorción es uno de los elementos que se han exigido como contrapartida a no incluir una cláusula de revisión salarial. Además, la consideramos necesaria porque las plantillas de muchas empresas afectadas por el convenio no han tenido una mejora efectiva de su salario durante años. Estamos hablando de incrementos en el salario base, no en el total percibido, lo que hace más sangrante la oposición de PIMEC. No creemos que haya argumentos de peso para esa negativa, y solo contribuye a aumentar la precariedad y la desvalorización salarial del sector.

Pero no es sólo la actualización salarial. Tenemos discrepancias también, por ejemplo, para que se establezca un importe mínimo de compensación por gastos de teletrabajo, algo que ya se ha fijado en muchos convenios.

Desde CCOO queremos que el convenio sea una herramienta para mejorar la profesionalidad y la capacidad de ofrecer servicios de calidad en nuestro sector. Para eso es imprescindible establecer unas condiciones dignas y razonables.

Las empresas están obteniendo beneficios inusuales debido a la situación actual. Esperamos que las patronales, especialmente PIMEC, atiendan a las necesidades de sus plantillas con visión a largo plazo y no limitada a las cuentas de resultados del próximo ejercicio.

Os invitamos a difundir esta información, y os pedimos que estéis atentos a las próximas convocatorias que realice el sindicato (asambleas, concentraciones, etc). 

En cuanto haya novedades os mantendremos informados.