Calendari laboral per a l´any 2023 a CatalunyaEste artículo se publicó originalmente en BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Article 1

 

a) Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2023 les següents:

 

6 de gener, divendres

7 d'abril, divendres

10 d'abril, dilluns

1 de maig, dilluns

24 de juny, dissabte

15 d'agost, dimarts

11 de setembre, dilluns

12 d'octubre, dijous

1 de novembre, dimecres

6 de desembre, dimecres

8 de desembre, divendres

25 de desembre, dilluns

26 de desembre, dimarts

 

 b) Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d'Aran).

 

c) De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 10 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable

 

Article 2

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, 21 d'abril de 2022

 

>> FESTES LOCALS CATALUNYA 2023 ORDRE EMT/278/2022, de 20 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023 (DOGC, 22 de desembre de 2022) (document de 40 pàgines)

 

>> Per fer el seguiment horari (PDF)

 

>>CALENDARI 2023 (PDF)