Archivado en Convenios Colectivos, Negociacion Colectiva

En Galego

Terceiro Convenio Colectivo Estatal para o sector de Telemarketing


a aplicación do Convenio será obrigatoria para todas as empresas e para os seus traballadores cuxa actividade sexa a de telemarketing a terceiros, en todo o territorio do Estado español.


pdf
print
pmail