CCOO Federación Servicios

Logo 1

Conciliació de la vida familiar i la laboral


13 09 06 Resum de les mesures de protecció i conciliació que la plantilla del grup Banc Sabadell té en cas d´adopció i maternitat. (PDF:Adopció) (PDF:Maternitat)

Vegeu pdf