CCOO Federación Servicios

Logo 1

Conciliació de la vida laboral amb la familiar i la personal


18 04 06 Compendi de les mesures de conciliació de la vida familiar i personal amb la laboral en el grup Banc Sabadell, que millora l´actual Llei de Conciliació i CCB. (PDF:Cat. / Cast.)

Vegeu pdf