CCOO Federación Servicios

Logo 1

Violència de gènere i treball


19 04 05 L¬īaprovaci√≥ de la Llei Org√†nica de Mesures de Protecci√≥ Integral contra la Viol√®ncia de G√®nere suposa un important reconeixement de drets per a la dona treballadora v√≠ctima d¬īaquest problema. (PDF:Cat. / Cast.)


Violència de gènere i treball


El 29 de desembre de 2004 el BOE ha publicat la Llei Org√†nica 1/2004 de Mesures de Protecci√≥ Integral contra la Viol√®ncia de G√®nere (LOMPIVG), que ha entrat en vigor al gener de 2005. La viol√®ncia contra les dones √©s un problema social l¬īeradicaci√≥ del qual precisa de canvis profunds en les maneres de socialitzaci√≥ de les persones, amb actuacions integrals en l¬ī√†mbit educatiu, social, sanitari, jur√≠dic i laboral.L¬īaprovaci√≥ de la Llei Org√†nica de Mesures de Protecci√≥ Integral contra la Viol√®ncia de G√®nere suposa un important reconeixement de drets per a la dona treballadora v√≠ctima d¬īaquest problema. Suposa un pas m√©s en la sensibilitzaci√≥ i en el reconeixement de la viol√®ncia cap a les dones com a un problema social. Amb la difusi√≥ de la Llei, avancem des de CCOO en la implicaci√≥ i possibilitats d¬īactuaci√≥, entenent que l¬ī√†mbit laboral √©s un lloc m√©s on promoure canvis en les actituds socials, prevenir, detectar i actuar davant situacions de viol√®ncia cap a les dones, i contribuir a eliminar aquesta xacra social.En relaci√≥ amb els aspectes laborals i de seguretat social, aquesta llei introdueix els seg√ľents drets a favor de la dona treballadora v√≠ctima de la viol√®ncia de g√®nere:Reducció de la jornada de treball i reordenació del temps de treball. La treballadora és qui té dret a determinar quan es redueix la seva jornada.Canvi de centre de treball, dins de la mateixa localitat o a una localitat diferent. Dret preferent a ocupar un altre lloc de treball, del mateix grup professional o categoria equivalent. El trasllat o el canvi de centre de treball tindr√† una durada inicial de sis mesos, durant els quals l¬īempresa tindr√† l¬īobligaci√≥ de reservar el lloc de treball que anteriorment ocupava la dona treballadora.Aquesta mesura √©s molt efica√ß per a protegir la dona enfront l¬īagressor, i la possibilitat que el trasllat sigui provisional afavoreix la seva utilitzaci√≥ per les treballadores, ja que s¬īestableix com una soluci√≥ transit√≤ria i no definitiva.Suspensi√≥ o extinci√≥ del contracte de treball amb dret a percebre la prestaci√≥ per atur en ambd√≥s sup√≤sits. Es podr√† suspendre el contracte de treball durant sis mesos, amb la possibilitat d¬īun m√†xim de divuit, i tindr√† dret a percebre la prestaci√≥ d¬īatur. Si la treballadora es veu obligada a abandonar definitivament el seu treball, encara que es tracti d¬īuna extinci√≥ volunt√†ria del contracte, igualment podr√† percebre la prestaci√≥ per atur.Abs√®ncies o faltes de puntualitat en el treball motivades per la situaci√≥ f√≠sica o psicol√≤gica derivada de la viol√®ncia de g√®nere. Es consideraran justificades si estan avalades pels serveis socials d¬īatenci√≥ o els serveis de salut.Acomiadament nul. Es protegeix amb la declaraci√≥ de nul¬∑litat l¬īacomiadament a treballadores v√≠ctimes de la viol√®ncia de g√®nere.La situaci√≥ de v√≠ctima de viol√®ncia de g√®nere que d√≥na dret al reconeixement d¬īaquests drets s¬īacredita mitjan√ßant l¬īordre de protecci√≥ a favor de la v√≠ctima i, excepcionalment, amb l¬īinforme del Ministeri Fiscal que indiqui l¬īexist√®ncia d¬īindicis, en tant no es dicti l¬īordre de protecci√≥.La llei tamb√© recull algunes mesures espec√≠fiques per a les dones funcion√†ries o per a les treballadores per compte propi, ajudes socials i la creaci√≥ d¬īun Observatori Estatal de Viol√®ncia sobre la Dona, adscrit al Ministeri de Treball i Assumptes Socials.A m√©s a m√©s, les empreses tindran dret a una bonificaci√≥ del 100% en la contractaci√≥ d¬īinterinatges per a substituir una treballadora v√≠ctima de la viol√®ncia de g√®nere.


Sabadell, abril de 2005

Secretaria de la dona