CCOO Federación Servicios

Logo 1

Conveni de la Banca, propostes de CCOO

Conveni de la Banca, propostes de CCOO


Aquest dimecres, 8 de maig, s'ha celebrat reunió del Conveni de Banca en la qual CCOO hem exposat les principals propostes i objectius que volem aconseguir en aquesta negociació:


SALARIS.- Increment de la taula salarial del 3% per a cadascú

PROMOCIÓ PROFESSIONAL.- Millores en la carrera professional, reduint el temps per als canvis de nivell i garantint ascensos de nivell amb l'acreditació de la formació obligatòria (MIFID, IDD i unes altres).

PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS.- No absorció ni compensació dels imports dels quarts de paga que puguin correspondre per la millora del Resultat de l'Activitat d'Explotació (RAE), tant sectorial com en cada Banc.

TEMPS DE TREBALL.- Proposades per a millorar la gestió del temps efectiva: sistemes de registre de la jornada, dret a la desconnexió i regulació del teletreball.

BENEFICIS SOCIALS I PERMISOS.- Millores en els imports, terminis i condicions financeres dels préstecs. permisos i llicències.

IGUALTAT.- Impulsar els plans d'igualtat i les mesures de conciliació i corresponsabilitat, adaptant-los a la legalitat.

SALUT LABORAL.- Avaluació dels riscos psicosocials, amb participació plantilles com a usuàries de pantalles de visualització de dades.

FORMACIÓ.- Creació de Comissions Paritàries de Formació que permetin la participació sindical en l'elaboració dels plans de formació i el seu seguiment.

DIGITALITZACIÓ.- Participació sindical en la implantació de la digitalització perquè no afecti negativament el volum d'ocupació ni a l'ocupabilitat de les persones.

La pròxima reunió se celebrarà el 22 de maig i en la mateixa AEB presentarà les seves propostes.