CCOO Federaci贸n Servicios

Logo 1

Calendari Laboral per a l'any 2019 a Catalunya


Calendari de Festes laborals 2019 amb festes locals (14 localitats amb m茅s poblaci贸 de Catalunya): DOGC  N煤m. 7677 - 2.8.2018
Calendario por comunidades aut贸nomas - BOE del 20 d'octubre de 2018 

S贸n festes laborals a Catalunya durant l'any 2019 les seg眉ents:

1 de gener (Cap d'Any).

19 d'abril (Divendres Sant).

22 d'abril (dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

24 de juny (Sant Joan).

15 d'agost (l'Assumpci贸).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constituci贸).

25 de desembre (Nadal).

26 de desembre (Sant Esteve).

Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substitu茂da per la de 17 de juny (Festa d'Aran).

A m茅s de les festes esmentades, mitjan莽ant una ordre d'aquest Departament s'han de fixar dues festes locals, retribu茂des i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.


>> BOE del 20 d'octubre de 2018 Resoluci贸n de 16 de octubre de 2018, de la Direcci贸n General de Trabajo, por la que se publica larelaci贸n de fiestas laborales para el a帽o 2019

>> Diumenges i festius d'obertura al p煤blic d'establiments comercials anys 2018-2019
ORDRE EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019.