CCOO Federación Servicios

Logo 1

REVISIÓ SALARIAL DE L'ANY 2004


L'IPC definitiu del 2004 és el 3,2% i l’estimat per al 2005 el 2%. Per tant, i gràcies al nostre Conveni i a la seva claúsula de revisió salarial, els nostres salaris no perden poder adquisitiu.

L'Institut Nacional d'Estadística ha fet públic l'IPC definitiu de l'any 2004, que s'ha situat en el 3,2%. El Conveni Col·lectiu de les caixes d'estalvis per als anys 2003-2006 – on CCOO ha ostentat la representació majoritària de la taula negociadora -    ens garanteix, mitjançant la clàusula de revisió, que els increments salarials finals de cada any siguin equivalents a l'IPC real.

 

Per aquest motiu ens correspon l'actualització del nostre salari amb efectes des d’1 de gener de 2004 per la diferència entre l’IPC definitiu i el 2% percebut, per la qual cosa ens hauran de ser abonats els endarreriments corresponents a tot l'any 2004.

 

Així mateix, el salari també ha d’incrementar-se en el 2%, que és l'IPC estimat pel govern per a l'any 2005, amb efectes des d’1 de gener.

 

L'escala salarial i la resta de conceptes, una vegada aplicada la revisió salarial del 2004 i l'increment per al 2005, queden de la següent manera:

Escala salarial de Conveni per a l’any 2005

 

GRUP 1

 

GRUP 2

NIVELL

Sou Base

12 mensualitats

Sou Base mensual

 

NIVELL

Sou Base 12 mensualitats

Sou Base mensual

I

26.394,75

2.199,56

 

I

14.041,68

1.170,14

II

22.222,28

1.851,86

 

II

13.297,07

1.108,09

III

19.721,98

1.643,50

 

III

12.545,05

1.045,42

IV

18.648,82

1.554,07

 

IV

10.991,38

915,95

V

18.055,82

1.504,65

 

V

10.520,93

876,74

VI

17.462,82

1.455,24

 

Personal neteja (valor hora)

5,92

VII

16.671,70

1.389,31

 

 

 

 

VIII

16.112,56

1.342,71

 

 

 

 

IX

15.269,82

1.272,49

 

 

 

 

X

14.553,57

1.212,80

 

 

 

 

XI

12.979,31

1.081,61

 

 

 

 

XII

11.095,35

924,61

 

 

 

 

XIII

8.876,28

739,69