CCOO Federación Servicios

Logo 1

Ajuda Familiar - Col.lectiu Unnim. Nòmina Setembre

Ajuda Familiar - Col.lectiu Unnim. Nòmina Setembre


Com ja sabeu, en la nòmina del mes de setembre es cobra lÂ’Ajuda Familiar. Recordeu que en la nòmina del mes de maig, el personal provinent dÂ’Unnim ja va cobrar la part proporcional fins el 27 de maig. (Comunicat en català i castellà)

Per cada fill que tingui fins a 3 anys, corresponen 478,68 €
Per cada fill de 4 a 23 anys, corresponen 281,89 €
(Complerts a 31 de desembre).

Recordeu que en la nòmina del mes de maig, el personal provinent d’Unnim ja va cobrar la part proporcional fins el 27 de maig, per tant, els imports de setembre només contemplen la diferència, és a dir, la part proporcional des de 28 de maig fins el 31 desembre:

Per cada fill que tingui fins a 3 anys corresponen 287,21 €
Per cada fill de 4 a 23 anys, corresponen 169,14 €

Aquesta es la quantitat que veureu reflectida a la vostra nòmina

Seguim treballant, seguirem informant,

leer Comunicado en pdf

llegir Comunicat en pdf