CCOO Federación Servicios

Logo 1

IV Conveni Col·lectiu Autonòmic de Catalunya d'Empreses de Treball Temporal

IV Conveni Col·lectiu Autonòmic de Catalunya d'Empreses de Treball Temporal


El present Conveni Col·lectiu regula les relacions de treball entre les Empreses de Treball Temporal i el seu personal depenent, en l’àmbit de Catalunya, tant si executa les seves funcions de forma directa a l’empresa de treball temporal com si els presta a una empresa usuària.