CCOO Federación Servicios

Logo 1

plans d'IGUALTAT i CONCILIACIÓ.

plans d'IGUALTAT i CONCILIACIÓ.


Enguany, el 2008, a Caixa Penedès hem de negociar, obligatòriament abans de fi d’any, un Pla d’Igualtat.


CCOO no només ens volem centrar en els temes que ja contempla el Conveni Col•lectiu com són els permisos de maternitat i paternitat, la protecció de l’embaràs, la Conciliació de la Vida Familiar i Laboral, protecció davant un assetjament sexual, etc., sinó que volem entrar en d’altres temes poc presents actualment en la nostra legislació.  Aquests són, per exemple, l’eliminació de la segregació professional, les diferències salarials discriminatòries i els riscos professionals que afecten majoritàriament a les dones, etc.
 
1. Mesures contra la discriminació per raó de gènere. Com vau poder comprovar en el nostre primer comunicat amb el mateix títol, les dones tenen una mínima presencia entre els nivells I fins el X. El nostre objectiu és aconseguir una proporcionalitat semblant en les promocions a la que hi ha en el moment de la seva entrada. I acabar d’una vegada amb els comentaris sobre el rendiment de les dones quan tenen fills.

2.  Nous  drets de conciliació de la vida familiar i laboral. Uns exemples:

- Permisos de Paternitat més llargs.
- Accés al Permís de lactància per part dels dos progenitors.
- Dies de permís per atenció de familiars de primer grau (pares/fills).
- Poder acompanyar a parents de primer grau al metge, en cas que aquest no pugui anar-hi per si sol.

3. Mesures contra l’assetjament sexual, mobbing i violència de gènere. Aquí volem aconseguir un pla d’actuació, perquè la víctima no pateixi més del que ja ha patit.

4. Reserva de lloc de treball durant tota la durada de l’excedència per cura de fill.

5. Ampliació dels drets de conciliació a les parelles de fet i a les homosexuals.

6. Consideració de les situacions específiques de les dones embarassades –risc.

7. Plans de formació pels col•lectius que ho requereixin.

8. Actualitzacions dels ajuts econòmics per naixement, adopcions i casament.

9. Altres temes com la millora dels préstecs de Conveni per empleats (hipotecaris i personals)…

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.