Contact Center: continua l´escalada de mobilitzacions

Més de 100 mil persones treballadores de Contact Center tornen a patir una vegada més l'estratègia perversa de la patronal CEX d'alentir la negociació del conveni sectorial.

- - - - - -

Contact Center: Continúa la escalada de movilizaciones

Más de 100 mil personas trabajadoras de Contact Center vuelven a sufrir una vez más la estrategia perversa de la patronal CEX de ralentizar la negociación del Convenio Sectorial.


 

La realitat socioeconòmica està sobrepassant aquest sector davant la passivitat de les empreses. Tant els socis de la patronal CEX com la resta del sector, així com les grans clients s'estan beneficiant de la nostra precarietat, allunyant-nos cada cop més de l'objectiu de millorar les nostres condicions laborals i de professionalitzar el sector.

 

És per això que des de CCOO i UGT CONVOCAREM UNA JORNADA DE VAGA DE 24 HORES cada MES DES DE MAIG, al sector (també companyes i companys d'ETT) perquè ens escoltin empreses, organismes i institucions.

 

Pel teu Conveni… Mobilitza't!

Anirem informant de les dates de les aturades dels mesos següents. Per a més informació, adreça't a les delegades i als delegats d'UGT i CCOO a la teva empresa.

- - - - - - - -

Contact Center: Continúa la escalada de movilizaciones

Más de 100 mil personas trabajadoras de Contact Center vuelven a sufrir una vez más la estrategia perversa de la patronal CEX de ralentizar la negociación del Convenio Sectorial.

 

La realidad socioeconómica está sobrepasando a este sector ante la pasividad de las empresas. Tanto los socios de la patronal CEX como el resto del sector, así como las grandes clientes se están beneficiando de nuestra precariedad, alejándonos cada vez más del objetivo de mejorar nuestras condiciones laborales y de profesionalizar el sector.

 

Es por esto que desde CCOO y UGT CONVOCAREMOS UNA JORNADA DE HUELGA DE 24 HORAS cada MES DESDE MAYO, en el sector (también compañeras y compañeros de ETT) para que nos oigan empresas, organismos e instituciones.

Por tu Convenio… ¡Movilízate!

Iremos informando de las fechas de los paros de los meses siguientes. Para más información, dirígete a las delegadas y los delegados de UGT y CCOO en tu empresa.

 

CCOO Servicios