CCOO denuncia la situació injusta i discriminatòria de les persones treballadores fixes discontinues


Des de CCOO demanem un mateix tracte i no discriminació per a aquests col·lectius.

Desde CCOO pedimos un igual trato y no discriminación para estos colectivos.pdf
print
pmail

La direcció de l'Hotel H10 Princess de Salou abandona als fixos discontinus

CCOO denuncia la situació injusta i discriminatòria de les persones treballadores fixes discontinues

La cadena H10 Princess de Salou (Tarragona), va presentar un ERTO per causa de força major derivat per l'actual situació provocat pel COVID19, un ERTO de reducció de jornada per a dues persones, obviant a la resta de la plantilla, amb el perjudici, actual i de futur que això suposa en matèria de drets socials i cobertura de les prestacions en situació d'atur.

Després de diversos intents per part de la representació laboral de CCOO per buscar solucions, l'empresa a dia d'avui no ha donat cap resposta.

Des de CCOO demanem un mateix tracte i no discriminació per a aquests col·lectius.

- - - - - - - - -

La dirección del Hotel H10 Princess de Salou abandona a los fijos discontinuos

CCOO denuncia la situación injusta y discriminatoria de las personas trabajadoras fijas discontinuas

La cadena H10 Princess de Salou (Tarragona), presentó un ERTE por causa de fuerza mayor derivado por la actual situación provocado por el COVID19, un ERTE de reducción de jornada para dos personas, obviando al resto de la plantilla, con el perjuicio, actual y de futuro que esto supone en materia de derechos sociales y cobertura de las prestaciones en situación de desempleo.

Tras diversos intentos por parte de la representación laboral de CCOO para buscar soluciones, la empresa a día de hoy no ha dado ninguna respuesta.

Desde CCOO pedimos un igual trato y no discriminación para estos colectivos.