Per als anys 2019-2020

CCOO ha signat el III Conveni col.lectiu de majoristes d´alimentació de Catalunya


Un cop ratificat el preacord per l’afiliació i els delegats i les delegades en assemblees, i sense canvis respecte al preacord del 17 de desembre de 2019, CCOO ha signat el III Conveni col·lectiu de majoristes d’alimentació de Catalunya.pdf
print
pmail