S'ha celebrat a Luxemburg el judici sobre el registre de la jornada.

PROMOGUT PER CCOO

S'ha celebrat a Luxemburg el judici sobre el registre de la jornada.


Aquesta iniciativa de CCOO es complementa amb totes les actuacions que realitzem per combatre les prolongacions de jornada, com les múltiples denúncies davant la Inspecció de Treball o les propostes als grups parlamentaris perquè es modifiqui la llei, i és un pas més en el camí per poder exercir amb plenitud el dret a conciliar la vida laboral, amb la personal i la familiar.pdf
print
pmail
Tal com anunciàrem, el 12 de novembre, es  va celebrar a la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), a Luxemburg, la vista oral per resoldre si les empreses tenen l'obligació de portar un Registre de la Jornada de Treball.

La decisió del TJUE, que encara trigarà uns mesos, es produirà gràcies al Conflicte Col·lectiu presentat per CCOO davant Deutsche Bank, el 26 de juliol de 2017. L'Audiència Nacional va resoldre acordonant formular qüestió prejudicial davant el TJUE.


LA INTERVENCIÓ DE CCOO MOLT BEN ACOLLIDA PER LA SALA

La intervenció de l'advocat responsable de l'Assessoria Jurídica de CCOO-Serveis va ser molt ben acollida per la Sala. Així l'Advocat General, que no forma part de les deliberacions del Tribunal i el Jutge Ponent, ha estat molt crític amb el Regne d'Espanya i amb Deutsche Bank, arribant a dir que «no entenien com hi havia reticències a establir un control de la jornada quan és quelcom inherent a tota empresa», afegint que sense un sistema de registre és difícil que es compleixin les normes sobre jornada.

Per això, les nostres impressions sobre la vista són molt positives, encara que cal esperar a la decisió final dels jutges de la Gran Sala, les conclusions de la qual es publicaran el 31 de gener de 2019.