NormativaMIFID2

MIFID2: La responsabilitat es de les entitats


L'entrada en vigor de la Directiva MiFID2 suposa un canvi normatiu en totes les entitats que va més enllà de la formació per assessorar i informar, ja que implica una nova forma de relació amb la clientela. Canvis que també vénen per reforçar la professionalitat, injustament qüestionada en moltes ocasions, de les plantilles del sector financer i per dotar d'una major protecció al personal subjecte a la normativa.pdf
print
pmail

CCOO tenim clar que la responsabilitat és de les entitats, ja que la directiva MIFID2 no modifica l'establert per l'Estatut dels Treballadors i el Codi Civil, que és on es determina en la nostra legislació la responsabilitat dels treballadors i treballadores en l'exercici de les seves funcions professionals, i per corroborar-ho hem sol·licitat un informe als nostres serveis jurídics del que us informarem quan estigui conclòs.

A més, la pròpia CNMV, en la reunió que vam mantenir amb ella, ens va manifestar que la responsabilitat és de les entitats, ja que són elles les que dissenyen i distribueixen els productes financers i les qui estan obligades a indicar a quins segments concrets de la clientela poden comercialitzar-se cadascun d'ells.

Una altra cosa és que, encara que la responsabilitat sigui de les empreses, puguin produir-se demandes al personal de gestió, ja que algunes associacions de consumidors i gabinets jurídics aconsellen que es denunciï, no solament a l'entitat, sinó també a l'empleat o empleada. Això ja ha succeït, tot i que puntualment. CCOO demanem que, si s?arriba a produir, les entitats donin tota la cobertura jurídica i civil a la plantilla. Tot i això, no està de més prendre les nostres pròpies precaucions, i complir rigorosament les normes.

Per ajudar a la protecció que ens dóna MiFID2, la CNMV ha habilitat un ?canal de comunicació d'infraccions?, al que es pot accedir confidencialment si es detecten irregularitats o comportaments que contravenen la normativa (CNMV).

A més, CCOO instem a les empreses a que habilitin canals interns per poder denunciar males pràctiques i pressions per part dels superiors. Aquests mecanismes es poden regular en les comissions de formació, o donant participació sindical en els òrgans creats per a l'aplicació i seguiment de la normativa MIFID2.

Pel que fa a la formació requerida, CCOO també t'ajuda si ho necessites, i per això posem a la teva disposició el curs ?Certificat d'Assessorament Financer?, amb un descompte del 50% per a l'afiliació i que s'imparteix en la modalitat online per l'Institut Europeu de Postgrau, organització homologada per la CNMV.

CCOO instem també a les entitats a que proveeixin adequadament tot el necessari per ajudar i facilitar a les treballadores i als treballadors en la correcta aplicació d'aquesta nova normativa, és a dir, tant en el referit a la implementació d'eines telemàtiques, com en la publicació de normatives i protocols d'assessorament, venda i comercialització senzilles i clares.