Les federacions de FECOHT i COMFIA, de CCOO de Catalunya ens hem fusionat sota el lema"Més persones, millor sindicat"

Hem constituït la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya


El dimecres 17 de setembre hem constituït la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya com a resultat de la fusió de la Federació de Comerç, Hostaleria I Turisme (FECOHT) i la Federació de Serveis Financers i Administratius (COMFIA). Així doncs des d'ara a Serveis de CCOO estem junts en la mateixa federació els sectors de Comerç, Supermercats, Grans magatzems, Banca, Estalvi, entitats financeres, Hostaleria, Col·lectivitats, restaurants i bars, Turisme, Joc, Assegurances, Mútues, TIC, Contact Center, Enginyeries, ETT, Oficines i Despatxos, Gestories, Empreses de serveis, ITV, ONG, associacions... entre altres.


pdf
print
pmail

El Congrés Constituent de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya el vàrem realitzar a la sala d'actes de la seu de CCOO de Catalunya, amb la participació de 116 delegats i 115 delegades d'ambdues federacions que a primera hora vàrem formar part en els respectius congressos de dissolució. Al final del Congrés vàrem comptar amb la intervenció de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya i d'en José Maria Martínez, secretari general de la federació de Servicios estatal, també varem comptar amb l'assistència d'un bon nombre de convidats i convidades de diversos àmbits del sindicat.

El Congrés va escollir els òrgans de direcció de la nova federació, essent escollit en Luis Jiménez Mesa com a Secretari general i als 13 membres de l'Executiva, properament es formarà un Comitè Federal on estaran representats també tots els sector (coordinats en 3 agrupacions i dos sectorials) i els sis sindicats intercomarcals de Catalunya.

http://youtu.be/Ca19se7HqWI

Aquest Congrés Constituent respon amb el compliment de l'objectiu marcat pel sindicat en el passat Congrés Confederal d?adequar les estructurals territorials i federals de CCOO a les noves realitats econòmiques i socials, procés que continuarà properament amb la constitució dels sis sindicats intercomarcals de Serveis de CCOO de Catalunya amb les seves respectives conferències i que la Federació de Serveis de CCOO estatal ja va realitzar el passat 14 i 15 de juliol amb la seva constitució.

La nova federació vol donar resposta a les canviants realitats laborals i es planteja l'objectiu d'impulsar una organització encara més útil i eficient per a la seva afiliació (37.300 persones), a la seva representació (més de 5.300 delegats i delegades) i a totes les persones treballadores a les quals representa, amb la responsabilitat que suposa ser la primera força sindical en representació en els sectors del seu àmbit competencial (43,39 %).

És de destacar que el 60 % de la població ocupada a Catalunya (1,7 milions de persones) estan ocupades en sectors econòmics on està present i activa la nova federació, sectors que han anat guanyant pes en l'economia fins a aconseguir un 51,6 % del PIB a Catalunya. La qual cosa ja planteja importants reptes per a la nostra tasca sindical.

Els eixos estratègics que planteja la nova federació són la defensa de la negociació col·lectiva i els drets laborals (en perill per la reforma laboral), l'articulació d'aquesta a través dels convenis col·lectius, l'estructuració sectorial com a mitjà de participació de l'afiliació, la transparència i la gestió eficient dels recursos.

La Federació de Serveis es proposa reforçar la seva presència en les empreses, situant a les seccions sindicals com l'eix fonamental per a l'acció sindical i àmbit bàsic de participació, dotant-les dels recursos necessaris per ser el subjecte actiu que porta les posicions del sindicat als centres de treball, fomentant el debat i participació en el conflicte laboral i social.

La Federació de Serveis de CCOO de Catalunya subratlla el seu compromís en la defensa, promoció i millora de les condicions de treball, en el seu rebuig de tota forma de precarietat, per una ocupació digna i amb drets, en la seva aposta per la igualtat d'oportunitats i la no discriminació; i en l'àmbit sociopolític la seva defensa de l'estat social i democràtic, amb amplis drets de ciutadania.

Serveis CCOO de Catalunya

Presentació dels sectors de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya:

serveis administratius i tècnics. Oficines i despatxos, gestories, notaries, registres, immobiliàries, ITV, ONG, fundacions, col·legis professionals, empreses de serveis....http://youtu.be/wnbFFcw2HEs


hostaleria, turisme, joc. Col·lectivitats, hotels, restaurants-bars, càmpings, paradors de turisme,  elaboradors pizzes, bingos, casinos http://youtu.be/LZQCqs0uI1o

serveis tècnics. Assegurances, mútues d?accidents, mediació, prevenció, TIC, Contact Center, ETT, enginyeries http://youtu.be/eqb2QA1p4Nk


comerç del metall, de tèxtil, de paper i arts gràfiques, de mobles, de vidres, de ceràmiques, de fotografia, de pell, de flors, de material construcció. Supermercats, grans magatzems, drogueria-perfumeria-ortopèdia, distribució majorista alimentació http://youtu.be/048A22Fudkg


sector financer. Banca, caixes d?estalvi, entitats financeres de crèdit, caixes rurals, borsa i mercats de valors  http://youtu.be/7GopPZo5nJI