CCOO signa el primer Conveni Col·lectiu d'Empleats de Notaries de Catalunya


Després de llargues negociacions, el dilluns 6 de juny els representants de COMFIA-CCOO i FES-UGT i l’Associació Professional de Notaris de Catalunya, han signat el 1r Conveni Col·lectiu d'Empleats de Notàries de Catalunya, sobre el pre-acord que es va arribar el passat 2 de maig.


pdf
print
pmail
Aquest Conveni regularà les relacions laborals dels a prop de 3.500 treballadors de les 470 Notàries que hi ha arreu de Catalunya.

Des de la Federació de Serveis Financers i Administratius de CCOO Catalunya (COMFIA-CCOO Catalunya) valorem molt positivament la signatura definitiva d’aquest Conveni, atès que contribueix a regular un sector que fins ara mancava d'una referència vàlida i obre la porta a millores en posteriors negociacions.

L'aplicació tindrà efecte de l’1 de gener d’enguany fins el 31-12-2006.

Els punts més destacats que recull aquest Conveni són:
- Taules salarials segons categories
- Complement Salarial Garantit, en els casos que la retribució estigui per sobre de les taules aprovades
- 31 dies naturals de vacances anuals
- Creació del Complement per documents, per a aquells que no tinguin Complement Personal Garantit, (i per a aquests en cas que la seva retribució sigui inferior a la que li correspondria)
- Concreció del preu de les Hores Extres
- Millora de les prestacions per Incapacitat Temporal.
- Inclusió de clàusules de no discriminació

COMFIA-CCOO Catalunya