Bsis 2009

 
BSIS- CCOO Grup Banc Sabadell
Comunicats BSIS
Temes d'actualitat
Comunicats 
 
Resultats enquestes Guardias
Comunica amb nosaltres
Oci
Bustia BSIS
Llista de delegats
 
Sudoku
Millora el teu lloc de treball (PVD)
Publicacions d'interes
Pantalla d'ordinador
Teclat i ratolï PVD
Cadira i reposapeus
Postura debant e PVD
 
Conveni laboral BSIS (cas)
Condicions bancaries empleats Grup BS (cas)
Calendari laboral 2014
(cas)
Estatut del treballadors (ET)
Conveni Colectivo TIC 2007/2009
Instruccions sortida urgencia 901(cas) 

Enllaços d'interès
CCOO Grup Banc Sabadell
CCOO Tecnologia de la informació (TIC)
Prevencions de Riscos laborales 
 Igualtat i dona   
 
Deu bones raons per afiliarse a CCOO
CCOO Catalunya         

(Ningú de nosaltres és tan fort com tots nosaltres)